Uitkomst van het vervolgoverleg van de Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66)

Vanavond, woensdag 12 april, vond een gesprek plaats tussen Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66)

De eerste stappen tot de vorming van een stabiele coalitie zijn gezet. Er is een goede basis voor vervolggesprekken.  De noodzakelijke processtappen zijn besproken en worden uitgezet.

Het volgend gesprek is gepland op woensdag 18 april a.s. Er wordt dan verder gepraat over het coalitieakkoord. Partijen zijn het erover eens dat de beperkte financiële middelen daarbij leidend zijn.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal