Uitkomst van het coalitieoverleg van de Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66)

Vanavond (18 april 2012) vond een open en constructief overleg plaats tussen Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66).

Er is door de onderhandelaars van de partijen overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord. Dit akkoord dient nog door de achterban van de partijen te worden bekrachtigd.

Op Woensdag 25 april 20:00 heeft Groen Drimmelen (VP/D66) een Algemene Ledenvergadering belegd in Nicortiny in Wagenberg. Deze vergadering start om 20:00 uur en hierin wordt het nieuwe coalitie akkoord besproken en wordt goedkeuring door de leden gevraagd.

Tevens zijn de twee kandidaat-wethouders namens de Lijst Harry Bakker bekendgemaakt: Janus Oomen uit Prinsenbeek en Jan-Willem Stoop uit Terheijden. De coalitie streeft ernaar op korte termijn een extra raadsvergadering te beleggen waarin het coalitieakkoord vastgesteld kan worden en de kandidaat-wethouders kunnen worden benoemd.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal