Toekomstplannen Nationaal Park De Biesbosch Groen Drimmelen (VP/D66): bescherming en behoud natuur de hoogste prioriteit

Samen met Dordrecht en Altena maakt de gemeente Drimmelen deel uit van de gemeenschappelijk regeling (GR) ‘Parkschap Nationaal Park De Biesbosch’. Deze GR beheert samen met Staatsbosbeheer de ontwikkeling en het beheer van het nationale park, het toezicht en de handhaving, de marketing, voorlichting en educatie. De afgelopen jaren zijn er problemen ontstaan met onder andere de financiën van de GR en heerst er steeds meer onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden en taken van dit samenwerkingsverband. 

De gemeenteraad van Drimmelen overlegt deze weken over het Parkschap en de rol die deze GR het volgens de raad zou moeten hebben. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) is het Parkschap er in eerste instantie om te zorgen dat de natuurwaarden en biodiversiteit van het hele gebied worden behouden. Dit kan het Parkschap doen door te zorgen voor goede afspraken over wat er wel en niet mag en kan in de Biesbosch, en samen met handhaving door onder andere Staatsbosbeheer te zorgen dat de regels ook worden nageleefd. 

Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat iedereen moet kunnen genieten van de rust en de natuur in het park, maar dat de groene kern zorgvuldig moet worden beschermd. Dit betekent dat het niet de bedoeling is dat er intensieve recreatie wordt toegestaan te dicht bij die kern van het park. Liever zien wij de recreatie aan de randen van het park en zorgen we er voor dat de natuur geen pretpark wordt. Het is nu op mooie dagen al erg druk in De Biesbosch, regelmatig zelfs te druk. Er varen boten te diep het park in en er wordt gerecreëerd op plekken die daar niet voor bedoeld zijn. 

Groen Drimmelen (VP/D66) is trots op De Biesbosch, en we willen graag dat ook toekomstige generaties de rust en natuur nog in volle glorie kunnen bewonderen en bezoeken. Wij zullen de komende tijd dan ook pleiten voor bescherming van de groene kern van het park, en willen zorgen voor voldoende recreatiemogelijkheden op plekken waar dat kan en geen schade kan aanrichten. Laten we met zijn allen zorgen dat De Biesbosch nog lang een oase van rust en biodiversiteit kan blijven. 

Meepraten over De Biesbosch of andere onderwerpen? U bent altijd welkom op een van onze steunfractievergaderingen. Kijk op www.groendrimmelen.nl voor onze contactgegevens, of stuur een mail naar info@groendrimmelen.nl.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal