Tim Eestermans volgt Miriam Tiekstra op in de Drimmelense raad

Na 5 ½ jaar raadslidmaatschap neemt Miriam Tiekstra afscheid van de Drimmelense raad. Ze heeft te kennen gegeven het raadslidmaatschap niet langer met haar dagelijkse werkzaamheden bij CZ te kunnen combineren. Het werk in de gemeenteraad, tezamen met de vele andere privé-activiteiten, gingen te veel tijd vragen. Dat heeft haar, na lang wikken en wegen, doen besluiten het raadslidmaatschap neer te leggen. Het besluit is dan ook niet geheel uit de lucht komen vallen.

Binnen Groen Drimmelen is brede waardering voor het werk dat Miriam de afgelopen jaren heeft verzet voor de Drimmelense raad. Miriam blijft overigens maatschappelijk actief binnen de Drimmelense gemeenschap en binnen Groen Drimmelen. Bestuur, (steun)fractie en wethouder bedanken Miriam voor al haar inzet tot nu toe.

Inmiddels is de procedure voor de opvolging van Miriam in gang gezet. Het is de verwachting dat de opvolger van Miriam op 10 oktober in de raadsvergadering geïnstalleerd kan worden. De opvolger zal Tim Eestermans uit Lage Zwaluwe worden. Tim is binnen Groen Drimmelen al een aantal jaren actief als steunfractielid en burgerlid. Daarnaast is Tim als bestuurslid verbonden aan de ANV Drimmelen – Moerdijk. Een functie die hij met het raadslidmaatschap gaat combineren. 

Het bestuur van Groen Drimmelen is verheugd met Tim een prima opvolger voor Miriam in de gelederen te hebben. Hij is jong en zeer betrokken bij alles wat onder andere met natuurontwikkeling en biodiversiteit te maken heeft. Hij past derhalve uitstekend in het profiel van de partij. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal