Subsidies van onze verenigingen blijven beschikbaar voor die verenigingen

Voorstel Groen Drimmelen (VP / D66) aangenomen

Vanaf 2012 geldt er voor onze verenigingen een nieuw, transparant subsidiebeleid. Het subsidiebedrag wordt berekend over het aantal jeugdleden van verenigingen. Groen Drimmelen (VP / D66) is een groot voorstander en mede invoerder van dit beleid. Wij vinden dat deelname aan allerlei activiteiten zoals sport, muziek en dergelijke vooral voor onze jeugd mogelijk moet worden gemaakt.

Het voor 2013 beschikbare subsidiebedrag lijkt niet geheel benut te worden. B&W wilde het restbedrag van ongeveer € 10.000 toevoegen aan de algemene middelen. Daarmee zou het niet meer beschikbaar zijn voor onze verenigingen. Groen Drimmelen (VP / D66) was het daar niet mee eens en heeft bij de behandeling van de begroting 2013 een tegenvoorstel ingediend. Dit voorstel werd gesteund door LHB, VVD en CAB. 
Het geld blijft nu ook in de komende jaren beschikbaar voor onze verenigingen doordat het in een reserve is gestort die schommelingen in het aantal jeugdleden moet opvangen. Als het aantal jeugdleden niet meer stijgt, kunnen de bedragen per jeugdlid omhoog. Op die manier zijn onze verenigingen in deze moeilijke tijden ook de komende jaren redelijk verzekerd van hun inkomsten.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal