Subsidie voor een aardgasvrij centrum Terheijden

 Groen Drimmelen (VP/D66) blij met belangrijke stappen op weg naar een duurzame energievoorziening

 De gemeente Drimmelen heeft succesvol een subsidieverzoek ingediend voor een mooi project dat het Traais Energie Collectief wil gaan uitvoeren. Het collectief gaat in het centrum van Terheijden een warmtenetwerk aanleggen dat door warmte uit de Mark, aangevuld met biomassa, gebouwen van warmte gaat voorzien. Bewoners van het gebied waar de eerste fase van start gaat, kunnen kiezen om ook aan te sluiten op het nieuwe netwerk om zo hun woning gasloos te verwarmen.

 Groen Drimmelen (VP/D66) is erg trots op dit resultaat. Onze wethouder, Jürgen Vissers, heeft samen met het Traais Energie Collectief gezorgd voor een mooie start om Terheijden aardgasvrij te maken. Naast dit initiatief zijn er de laatste weken nog meer grote successen te melden waar Groen Drimmelen (VP/D66) al langere tijd voor strijdt. Zo is de voorlopige vergunning voor het windmolenpark langs de A16 toegekend, waardoor we verder kunnen met windenergie in onze gemeente. Ook de instemming van de raad met het nieuwe beleid voor zonnevelden is erg belangrijk om de afgesproken doelstellingen te halen om in 2040 een energieneutrale gemeente te kunnen zijn. De eerste stappen naar een energie- en klimaatneutrale gemeente zijn gezet, en het zijn mooie stappen. Het is nu wel belangrijk om door te zetten, en niet achterover te leunen vanwege deze successen. Groen Drimmelen (VP/D66) zal dan ook onvermoeid doorgaan met de duurzaamheidsplannen om alle gestelde doelen te bereiken. Groen Drimmelen (VP/D66) wil het Traais Energie Collectief van harte feliciteren met de toekenning van de subsidie op basis van hun prachtige plannen. Dit soort initiatieven helpt onze gemeente de gestelde doelen te bereiken. Meepraten over de energietransitie, duurzaamheid of andere onderwerpen? Via onze website www.groendrimmelen.nl kunt u contact met ons opnemen. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal