Ricus Tiekstra wordt bestuurslid van het Kennispunt voor lokale politieke partijen

Daar waar lokale afdelingen van landelijke partijen voor allerlei zaken een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit de landelijke organisatie, ontbrak een dergelijke ondersteuning voor lokale partijen. Met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken is sinds enkele jaren een landelijk kennispunt voor lokale politieke partijen actief. 

Per 1 januari a.s. wordt dit Kennispunt een zelfstandige stichting. Voor deze stichting heeft de afgelopen maanden de werving van bestuursleden plaatsgevonden. Ricus is een van de personen die zal toetreden tot het negenkoppige bestuur van deze Stichting. 

Het Kennispunt richt zich op het geven van trainingen voor bestuursleden, raadsleden wethouders en anderen die betrokkenen zijn bij lokale partijen en het uitwisselen van kennis op de vele dossiers waar lokale overheden mee te maken hebben en krijgen. Verder is het Kennispunt een netwerk waar lokale partijen gebruik van kunnen maken. Informatie over het Kennispunt is hier te vinden

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal