Resultaten discussieavond Dierenwelzijn

Groen Drimmelen (VP / D66)
organiseerde op 18 maart een discussieavond over dierenwelzijn. Een onderwerp
dat nog nooit binnen de lokale politiek in Drimmelen aan de orde is geweest,
terwijl de agrarische sector toch sterk is vertegenwoordigd binnen onze
gemeente. Tijd derhalve voor Groen Drimmelen (VP / D66) om zich een keer op dit
onderwerp te storten.

 

Er was een behoorlijke
opkoms
t van leden van Groen Drimmelen (VP / D66) en vertegenwoordigers van
diverse groeperingen die met dieren te maken hebben. Veehouders,
natuurvrienden, dieren en vogelbeschermers en leden van de wildbeheereenheid
waren aanwezig om het onderwerp Dierenwelzijn vanuit hun eigen positie te
belichten.

De
voornaamste conclusie a
an het eind van de avond was dat het dier in het beleid van
de gemeente Drimmelen van ondergeschikt belang lijkt te zijn en dat terwijl de
gemeente veel veehouders kent, een grote hoeveelheid dieren in het wild
huisvest en er grote zorgen zijn over de vog
elstand. Dan zwijgen we nog over
het grote aantal huisdieren en de hobbydieren die onze gemeente kent.

Het werd
een geanimeerd ges
prek waarin alle groeperingen zijn zegje kon doen. De
aanwezigen hadden voldoende adviezen voor Groen Drimmelen (VP / D66) om een
vervolg aan dit onderwerp te geven.

Wildspiegels
langs de pold
erwegen, zodat het wild door het verkeer tijdig wordt afgeschrikt;
bevordering ge
bruik van lokale producten; groenbeheer dat de aanwezigheid van
verschillende
vogels bevorderd; niet teveel beperkende maatregelen voor de
veehouders, zodat deze in staat zijn hun dieren ook voldoende dierenwelzijn te
bieden; bij het maken van plannen in de openbare ruimte gebruik maken van de
deskundigheid van lokale groeperingen. Zo maar een greep uit de aanbevelingen
die zijn gedaan. De belangrijkste aanbeveling was toch wel dat, als Groen
Drimmelen voorstellen wil gaan maken voor het dierenwelzijn, dit beleid mensen
moet stimuleren dieren goed te behandelen.

Een opvallende
constatering wa
s toch wel dat het bij de aanwezigen niet bekend was dat de
gemeente Drimmelen een wethouder heeft die dierenwelzijn in zijn portefeuille
heeft. Dat geeft toch te denken als het gaat om de bestuurlijke aandacht voor
dit onderwerp.

De komende
p
eriode gaat Groen Drimmelen (VP / D66) intern overleggen wat men met de
uitkomsten van deze boeiende discussie gaat doen. Wij houden u op de hoogte.

 

Meer
informatie o
ver Groen Drimmelen (VP / D66) vindt u op onze website: www.groendrimmelen.nl.

 

Wilt u onze
vergaderingen e
en k
eer bijwonen? Dat kan; in de agenda ziet u op welke (dins-)dagen de
fractie van Groen Drimmelen om 19:30 uur in het gemeentehuis van
Drimmelen bijeenkomt Neem gerust contact op met een van de fractie- of
bestuursleden.
 

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal