Renske bedankt Groen Drimmelen

Hierbij wil ik iedereen bedanken die tijdens de ledenvergadering op welke manier
dan ook heeft bijgedragen aan de sponsering van mijn project in Ghana. Dankzij
jullie allemaal is er bovenop de € 150 die het bestuur heeft toegekend, nog eens
bijna € 100 in de doos verzameld. Een onvoorstelbaar hoog bedrag, waar ik jullie
allemaal heel erg voor wil bedanken. Ook alle andere mensen die me een warm hart
toedragen, of via een bedrijf waar ze zelf actief voor zijn hebben laten weten
te zullen sponseren met financien of materialen. Ook die mensen wil ik heel erg
bedanken. Alle andere ideeen van mensen die zich nu bedenken ook iets dergelijks
via een vereniging of bedrijf te kunnen regelen, zijn natuurlijk altijd meer dan
welkom. Voor iedereen die geinteresseerd is waar het geld in gestoken wordt, heb
ik een internet site beschikbaar gemaakt, waarop tijdens mijn reis foto’s en
verslagen op zullen komen te staan. Het adres hiervan is www.renske-verschuren.hyves.nl

 

Al met al, was het een geslaagde avond en wil ik alle betrokkenen heel
erg bedanken!

 

Groetjes Renske Verschuren

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal