Opnieuw bezuinigen in 2005? Groen Drimmelen heeft goede alternatieven?.

Net als de
afgelopen jaren moet er in het komende jaar 2005 opnieuw worden bezuinigd.
 
Onze gemeente komt
opnieuw geld tekort. Dat wordt zo langzamerhand een eentonig verhaal. Helaas is
het niet anders volgens het huidige college. Wethouder Broeders en zijn
collega?s denken daarbij alleen maar aan verminderen van uitgaven.
 
De kaasschaaf
wordt alweer geslepen voor de komende begrotingsronde. Ook voor volgend jaar
moeten onze sportverenigingen, culturele verenigingen, maatschappelijke
instellingen, etc.daarom vrezen voor verlaging van de subsidies of verhoging van
de kosten. Het geld zal ergens vandaan moeten komen.
 

Zijn nieuwe bezuinigingen echt nodig?
Dat is nog maar de vraag. 
Ricus Tiekstra pleitte enkele weken geleden terecht voor een verbetering van het

inkoop- en aanbestedingsbeleid van onze gemeente. Vooral bij projecten in de
sfeer van openbare werken lijkt dit zinvol in plaats van een blind vertrouwen in
lokale partijen. Daar kunnen forse bedragen mee worden uitgespaard.

 
Naast deze eenvoudige
gatendichter zien wij nog meer mogelijkheden om de gemeentebegroting beter in
balans te brengen: Toeristenbelasting! Een grote bron van inkomsten voor
vele gemeenten in Nederland. In 2003 bracht het in totaal € 95 miljoen op voor
alle gemeenten die toeristenbelasting heffen. Maar de gemeente Drimmelen is
roomser dan de paus. Ons college vindt dat we onze toeristen te weinig te bieden
hebben. De grootste gegraven jachthaven van West Europa waar de afgelopen jaren
en de komende jaren miljoenen euro?s in worden ge?nvesteerd. Grenzend aan het
prachtige Nationaal Park De Biesbosch. Is dat te weinig? Er zijn gemeenten die
het met minder moeten doen maar toch toeristenbelasting heffen. Enkele jaren
terug zijn binnen onze gemeente berekeningen gemaakt die laten zien dat er
jaarlijks minimaal € 50.000 tot € 100.000 kan worden verdiend met
toeristenbelasting. Tot nu toe is deze inkomstenbron vakkundig van de begroting
geweerd door het huidige college. Het wordt volgens Groen Drimmelen hoog tijd
dat daar verandering in komt.
 

Laat uw mening horen
Met de huizenaffaire hebben
we de eerste keer gebruik gemaakt van een peiling op onze website. U heeft toen
massaal gestemd op onze stelling over burgemeester Elzinga. Daar geven we nu een
vervolg aan. In de meeste gezinnen heeft internet inmiddels een niet meer weg te
denken plaats verworven. Dus waarom zouden we die manier van communiceren niet
vaker gebruiken? Wij zijn heel benieuwd hoe u over de heffing van
toeristenbelasting denkt. Op onze site

www.groendrimmelen.nl kunt u uw stem laten horen. Wij zijn één en al oor?.

Groen Drimmelen
Hans Kuijpers

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal