Op weg naar nieuwe energie in Drimmelen GroenDrimmelen(VP/D66) is ambitieus en ziet veel kansen

We praten vandaag met twee leden van GroenDrimmelen(VP/D66) uit Terheijden. Gerry Jansen, werkzaam bij SOVAK in Terheijden, en Leo Mol, raadslid sinds 2014 en IT-consultant.

ENERGIETRANSITIE
In de gemeente Drimmelen willen we in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent energie besparen en omschakelen naar nieuwe vormen van energie. Dit is belangrijk voor milieu en klimaat en voor de leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen. We moeten dus snel aan de slag!

LOKALE INITIATIEVEN
GroenDrimmelen(VP/D66) ziet een groot belang in lokale initiatieven. Gerry zegt daarover: “Ik merk vaak dat goede plannen niet doorgaan vanwege oude regels”. Leo: “Wij willen dit veranderen, we zijn de discussie inmiddels begonnen in de gemeenteraad. In Terheijden heeft bijvoorbeeld het Traais Energie Collectief mooie plannen voor de energietransitie, maar er melden zich ook particulieren met mooie plannen. Hier staat Groen Drimmelen (VP/D66) dan ook helemaal achter”. Gerry: “We moeten ons voorbereiden op een toekomst zonder fossiele energiebronnen. Dus, goede initiatieven aanmoedigen en steunen. En waar nodig moeten we de regels aanpassen om zaken mogelijk te maken die in ieders belang zijn”.

ENERGIENEUTRAAL BOUWEN
Gerry geeft aan dat er ook op andere vlakken actie nodig is: “Naast nieuwe vormen van energie kunnen we ook zorgen dat we minder energie nodig hebben. Nieuwbouwhuizen moeten energieneutraal worden gebouwd”.
Leo vult aan: “Ook bij bestaande huizen is er veel te winnen, isoleren is relatief eenvoudig en goedkoop terwijl het veel oplevert in energiegebruik. Ook de overgang van gas naar andere energiebronnen om huizen te verwarmen zal de komende jaren veel aandacht vragen”.
Gerry zegt: “We moeten nadenken hoe we dat gaan doen, bijvoorbeeld door nieuwbouwhuizen niet meer aan te sluiten op het gasnet. Er zijn in de gemeente al initiatieven om warmte op andere manieren te maken en distribueren. GroenDrimmelen(VP/D66) zal hier de komende vier jaar aandacht voor vragen”.

DUURZAAMHEIDSLENING
Leo geeft nog aan dat GroenDrimmelen(VP/D66) heeft gezorgd voor een duurzaamheidslening. Hiermee kunnen inwoners via de gemeente onder gunstige voorwaarden geld lenen voor hun duurzaamheidsplannen, bijvoorbeeld woningaanpassingen. Door de besparing die duurzaamheid met zich meebrengt, wordt de lening terugbetaald. 

KIES VOOR DRIMMELEN
Kies je voor een duurzame toekomst, dan kies je voor GroenDrimmelen(VP/D66). Maar kies op 21 maart in ieder geval voor Drimmelen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal