Nieuw programma Groen Drimmelen 2014 – 2018

Tijdens de ledenvergadering van 27 november jongstleden hebben de leden van Groen Drimmelen (VP/D66) het programma 2014-2018 definitief vastgesteld. Hier vindt u een korte toelichting op het programma en kunt u het in zijn geheel downloaden

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal