Natuur in de Biesbosch op 1

Groen Drimmelen (VP/D66) stemt in met gebiedsvisie

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli is de gebiedsvisie voor de Biesbosch door de gemeenteraad besproken. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) staat de natuurontwikkeling in dit Natura 2000-gebied voorop. Omdat het gebied ook voor de agrarische sector en de recreatieve sector belangrijk is, moet er gezocht worden naar de juiste balans tussen deze drie elementen. 

Staatsbosbeheer is eigenaar van verreweg het grootste gedeelte van de Biesbosch. Zij hebben daarom het initiatief genomen om samen met de gemeente Altena, Dordrecht en Drimmelen en andere belanghebbenden een gebiedsvisie op te stellen. Over deze gebiedsvisie is al meermalen in de raad gesproken. De gebiedsvisie brengt volgens Groen Drimmelen (VP/D66) alle verschillende belangen in een goed evenwicht. Dat alle betrokken partijen daarbij water bij de wijn hebben moeten doen is logisch. Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat het ‘rondje Biesbosch’ voor de bootliefhebbers voldoende is gegarandeerd. Ook vinden wij dat we samen met bootverhuurders het duurzaam varen moeten bevorderen. Gelet op de stikstofdiscussie moeten we hier naar onze mening snel mee aan de slag! Dit alles was voor onze fractie reden om in te stemmen met de gebiedsvisie. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal