Meer aandacht voor goedkoper wonen

Veel inwoners van Drimmelen, met name jonge starters, klagen terecht steen en been over de hoge prijzen van woningen in de gemeente Drimmelen. Zowel bestaande als nieuwbouw koopwoningen zijn al geruime tijd buiten bereik van jonge mensen. Ook huurwoningen zijn

onvoldoende aanwezig waardoor deze groep woningzoekenden in veel gevallen gedwongen wordt buiten onze gemeentegrenzen hun heil te zoeken. Een slechte ontwikkeling, mede gelet op de toenemende vergrijzing in onze gemeente.

Hoe moet/kan dat tij gekeerd wordenvolgens Groen Drimmelen :

Meer huurwoningen

Samen met de woningcorporaties moeten we blijven zorgen voor meer betaalbare huurwoningen. Deze ontwikkeling is gelukkig al in gang gezet. Alleen van huurwoningen kunnen de prijzen in de hand gehouden worden. Koopwoningen/kavels zijn maar 1x betaalbaar en, met de huidige marktprijzen, daarna buiten bereik van velen!

Minder appartementen

Tot nu toe werd de oplossing in de koopsector vaak gezocht in appartementbouw, maar de publieke opinie keert zich daar steeds meer tegen, en politieke partijen kunnen en mogen hun ogen en oren niet sluiten voor deze signalen.

Groen Drimmelen wil graag met inwoners van Drimmelen en andere belanghebbenden kijken naar toekomstige uitbreidingslocaties en samen kijken naar mogelijkheden binnen die gebieden voor jonge starters.

Meer zelf bouwen

Volgens Groen Drimmelen kan een onderdeel van de oplossing gezocht worden in het creeeren van meer zelfbouwmogelijkheden. Dus door :

1. het aanbieden van kleinere kavels in nieuwbouwprojecten aan inwoners;

2. het plaatsen van casco-woningen, dus alleen het buitenkantje

Wij horen graag hoe u over dit probleemdenkt. Mail uw mening naar info@groendrimmelen.nl of schrijf naar Marijke Vos, Sluizeweg 32, 4921 SC Made. GEWOON DOEN !!

Marijke Vos

Lijsttrekker Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal