Marijke Vos: ‘Jonge starters aan een huis helpen, dat is mijn vurige wens’

De politieke partij Groen
Drimmelen bestaat uit veel mensen die zijn betrokken bij het wel en wee van
onze gemeente. Ze besteden daar kostbare vrije tijd aan. De een is lid uit
sympathie, de ander is actief in bestuur of gemeenteraad. Allen hebben een
eigen verhaal. Vandaag deel 1: een kijkje in de keuken van Marijke Vos,
fractievoorzitter van Groen Drimmelen.

De gemeente Drimmelen is helaas
niet rijk. Was dat wél het geval, dan zou Marijke Vos goed weten waar die
beschikbare euro’s het éérst naar toe moeten. ,,Met een behoorlijke zak
centen”, vertelt ze, ,,zou ik de sociale woningbouw een financi?le injectie
geven, zodat er op korte termijn méér huizen kunnen worden gebouwd. Ik zou
met name de jonge starters graag willen helpen.”

Ze hoopt dat deze droom in betere
tijden waarheid wordt. Een andere vurige wens van Marijke Vos is dat er een
einde komt aan wat zij noemt ,,de strubbelingen rondom de herindeling”, die
in haar ogen ,,een duidelijke scheidslijn” vormt. ,,V??r het samengaan van
de drie gemeenten Made en Drimmelen, Hooge en Lage Zwaluwe en Terheijden en
Wagenberg kende iedereen elke straat en elke vereniging in zijn woonplaats.
Na de herindeling met van elkaar verschillende kernen ontstond onvrede
alsmede veel onbegrip op straat en bij de raadsleden.”

Alles moet op één lijn komen. Het
begrip voor nodige maatregelen was (en is) er niet altijd, meent de
fractievoorzitter van Groen Drimmelen. ,,Het gemeentebestuur kreeg kritiek,
delen van de bevolking maakten kenbaar dat ze terugverlangden naar de tijd
v??r de herindeling.” Leuk is dat niet, meent Marijke Vos. Ze vindt dat de
inwoners ,,met z’n allen moeten gaan” voor één mooie gemeente Drimmelen,
bestaande uit zes kerkdorpen, alle met een eigen verleden en cultuur.

Ze werkt daaraan keihard binnen
Groen Drimmelen, dat is ontstaan door een ‘fusie’ tussen D66 afdeling
Drimmelen en de Vooruitstrevende Partij uit Terheijden en Wagenberg. ,,De
samenwerking in de vrij nieuwe partij is goed”, aldus Marijke Vos, die uit
het nest van D66 komt. Ze is een routinier in het raadswerk: in 1994 werd ze
raadslid voor D66 in de toenmalige gemeente Made en Drimmelen.

Wie is de vrouw Marijke Vos? Ze
vertelt dat ze sinds kort 50 jaar is en 27 jaar is getrouwd met Ed. Samen
hebben ze twee 2 dochters in de leeftijd van 23 en 21 jaar. Ze is geboren en
getogen in het Overijsselse Hengelo, waar ze de opleiding tot
verpleegkundige voltooide. Via Apeldoorn kwam ze in Boven-Hardinxveld
terecht. Na de geboorte van haar tweede kind werd ze huisvrouw, om haar oude
beroep 18 jaar later in Oosterhout weer op te pakken.

Marije Vos: ,,Made lag niet ver
weg van Sliedrecht, waar mijn man werkt. Toen in Made 21 jaar geleden een
leuk vrijstaand huis te koop stond voor een heel aardige prijs, zijn we hier
gaan wonen.” Al gauw ging ze als vrijwilliger aan de slag: ,,Ik raakte
betrokken bij de speel-o-theek, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het
jeugd- en jongerenwerk en het sociaal raadsliedenwerk”, herinnert ze zich.

In 1985 kwam ze in contact met
Domien van den Berg, vooraanstaand lid van D66 afdeling Made en Drimmelen.
,,Politiek had mij altijd al getrokken”, zegt Marijke Vos, dat is
waarschijnlijk het gevolg door de invloed van mijn ouders, die beiden
poltitiek zeer actief waren.” In 1990 werd ze ‘burger-lid’ van de commissie

ruimtelijke zaken en zoals gemeld in 1994 raadslid, samen met Cor van Meel
en Domien van den Berg.

,,In die beginperiode moest ik
véél leren”, weet Marije Vos nog, ,,het werk ging met vallen en opstaan.
Maar dankzij het enthousiasme en kennis van beide heren lukte het me.” Ze
noemt het ,,ontzettend leuk” om met gelijkgestemden en vrienden te proberen
de gemeente op een hoger niveau te brengen. ,,Vooral voor de mensen die het
moeilijk hebben.”

Na al die jaren is Marijke Vos
één ding heel duidelijk geworden: ,,Om goed politiek te kunnen bedrijven,
heb je een drijfveer nodig, zeg maar idealisme. Belangrijk is ook een groep
mensen om je heen te hebben met wie je mee kunt praten, bij wie je je ei
kwijt kunt, die als praatpaal kunnen fungeren en je vertrouwen. Als die
randvoorwaarden aanwezig zijn, dan is politiek leuk, spannend, interessant
en ben je bereid er tijd in te steken.”

Het werk van raadslid vergt véél
tijd, vertelt Marijke Vos, doelend op de vergaderingen, het bezoeken van
locaties, het bijwonen van hoorzittingen, het doornemen van de stukken.
,,Samen met m’n werk als verpleegkundige 24 uur per week  is
het een full-time job. Geen probleem. Er blijft zelfs tijd over voor het
lezen van een boek, of voor lekker onderuitgezakt op de bank kijken naar een
goede film.”

De slotvraag: waarvoor mag
Marijke Vos ’s nachts worden wakker gemaakt?

Marijke Vos: ,,Je mag me nooit voor eten wakker maken.”Marijke Vos geeft
het stokje in deze serie door aan Gerrit Plasman. Graag wil ze van hem weten
waarom hij nooit voor de actieve politiek heeft gekozen.

Guido de Vries (Lid Groen Drimmelen)
 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal