Lokaal Jeugdbeleid – Groen Drimmelen organiseert discussieavond

Aanleiding

Het college heeft afgelopen maart het concept beleidsplan jeugd en jongeren vastgesteld. Vervolgens hebben instellingen die met onze jeugd te maken hebben, gelegenheid gekregen hierop te reageren.

Groen Drimmelen (VP / D66) vindt dat het jeugdbeleid alle elementen moet omvatten. Het moet dus een integraal karakter dragen. Helaas voldoet het plan niet op alle fronten aan de verwachtingen die wij er bij hadden.

In het concept beleidsplan wekt het college de indruk dat er met heel veel jongeren in onze gemeente iets mis moet zijn en dat dat opgespoord en verholpen moet worden. Immers landelijk gezien gaat het met xx % van de jongeren niet goed en dan moet dat in Drimmelen ook zo zijn. Die indruk wekt het college in het document. Groen Drimmelen denkt daar anders over. Wij denken dat het met het overgrote deel van onze jongeren goed gaat en dat we er voor moeten zorgen dat dit zo blijft!

Discussieavond 10 juni a.s.
Op 10 juni aanstaande is er een Algemene Ledenvergadering van de politieke partij Groen Drimmelen. Wij willen deze avond gebruiken om door een levendige discussie over het jeugd- en jongerenbeleid in de gemeente Drimmelen onze visie aan de praktijk te toetsen. 

Jeugd- en jongerenbeleid gaat volgens Groen Drimmelen verder dan het inrichten van een kolom voor zorg. Wij zijn van mening dat jeugd en jongerenbeleid naast de allereerste verantwoordelijkheid voor ouders, begint bij bijvoorbeeld onderwijs en welzijn. Als partij staan wij achter de stelling: ?investeren aan de voorkant, betekent winst aan de achterkant?.

Het bestuur en de fractie willen deze mening graag toetsen met mensen die dagelijks met de jeugd te maken hebben. Daarom willen wij op deze avond graag in discussie gaan met en idee?n opdoen bij onze leden, maar zeker ook bij mensen uit het veld.

Wij nodigen daarom jongeren en vertegenwoordigers van organisaties die een rol spelen bij het opvangen en begeleiden van onze jongeren uit om hieraan deel te nemen. Inmiddels hebben we diverse toezeggingen ontvangen om een bijdrage in deze discussie te leveren.

Waar en wanneer?
De ledenvergadering wordt deze keer gehouden in Hotel de Korenbeurs in Made. Zoals hierboven al gemeld, is deze ledenvergadering op 10 juni a.s. We beginnen de vergadering om 20:00 met een huishoudelijk gedeelte en willen de discussie om 20:30 uur beginnen.  Uiteraard bent u om 20:00 al van harte welkom, zodat u kunt horen wat het bestuur en de fractie de afgelopen periode zoal bezig heeft gehouden.

 Hebt u geen uitnodiging ontvangen en u vindt dat u ook een bijdrage aan onze meningsvorming kunt leveren, laat het aan ons weten. Stuur een berichtje aan: het secretariaat van Groen Drimmelen: Anita van Gennip; Vaartkant 16; 4924 BK, Drimmelen, e‑mail: anita.van.gennip@planet.nl;

 Wij kijken uit naar een stevige, prettige en vooral leerzame discussie met ervaringsdeskundigen die weten wat in de dagelijkse praktijk nodig is om onze jongeren een fijne tijd in de gemeente Drimmelen te bieden.
 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal