Ledenvergadering met thema Duurzaamheid

Op woensdag 17 juni is Dorpshuis Zonzeel in Hooge
Zwaluwe de plaats van handeling voor de tweede openbare ledenvergadering van
Groen Drimmelen van dit jaar. Als thema voor deze vergadering is gekozen
DUURZAAMHEID.

 

Wie
wil er geen goede toekomst voor het nageslacht achterlaten? Dat willen we toch
allemaal? Groen Drimmelen kijkt daarom verder dan alleen maar de komende vier
jaar. Veel zaken waar we nu een besluit over nemen hebben gevolgen voor de
verdere toekomst. Daar moeten we
dus goed over nadenken. We moeten niet alleen
denken aan de dag van morgen, maar ook die van overmorgen en aan de dagen die
ver daarna liggen.

Groen
Drimmelen wil daarom in het verkiezingsprogramma nadrukkelijk aandacht schenken
aan het onderwerp Duurzaamheid. De komende openbare ledenvergadering willen
daarom met leden en andere belangstellende
n over dit onderwerp spreken. Ditmaal
hebben we in ieder geval een vertegenwoordiger van de regionale dienst Milieu
en Afval Regio Breda en een vertegenwoordiger van de ZLTO uitgenodigd.
Daarnaast hopen we op de komst van mensen uit de bouwwereld.

De
tuinbouwsector is volop bezig met het duurzaam maken van de bedrijfsvoering.
Hoe doen zij dat en wat kunnen wij daar van leren? Ook in de regio staat duurzaamheid
hoog op d
e agenda. Wat kan deze samenwerking voor ons opleveren? Tenslotte
willen wij de komende jaren eindelijk serieus werk maken van het bouwprogramma.
Hoe kunnen we daarbij rekening houden met aspecten die verband houden met
duurzaamheid?

De
algemene ledenvergadering begint om 19:30 uur. Na het huishoudelijke gedeelte,
dat ook voor iedereen toegankelijk is, willen we om 20:30 uur met de discussie
over duurzaamheid beginnen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal