Ledenvergadering Groen Drimmelen in teken van actuele ontwikkelingen

De ledenvergadering van Groen
Drimmelen van 18 november zou in
eerste instantie in het teken staan van Dierenwelzijn. Twee zaken zijn er echter
de oorzaak van dat de discussie over dierenwelzijn wordt verschoven naar een
volgende vergadering.

In
de eerste plaats geeft de actuele politieke situatie alle aanleiding om de
agenda aan te passen. In de tweede plaats is er op dezelfde avond een
bijeenkomst van de Rabobank voor de agrarische sector. Door deze bijeenkomst zou
een belangrijke doelgroep voor de discussie over het dierenwelzijn niet aanwezig
kunnen zijn.

De
ledenvergadering begint om 20:00
uur
en wordt gehouden in DE GOUDEN
LEEUW
in Terheijden.

Voor de pauze zal aandacht besteed
worden aan de laatste politieke ontwikkelingen. Bestuur en fractie zullen hun
visie op de laatste ontwikkelingen geven en zullen vragen beantwoorden. Na de
pauze zal Renske Verschuren ons over haar avonturen in Ghana vertellen. Renske
heeft afgelopen zomer zes weken vrijwilligerswerk in Ghana gedaan. Tijdens de
vorige ledenvergadering heeft ze ons verteld over de noden in de streek in Ghana
waar ze naar toe is geweest. Tevens heeft Groen Drimmelen een bedrag aan
Stichting ATA, de stichting waarvoor Renske in Ghana vrijwilligerswerk heeft
gedaan, gedoneerd. Ook aanwezigen hebben een donatie gedaan. Renske zal o.a.
vertellen wat er met alle giften die zij heeft gekregen is gedaan. Een directere
verantwoording over de besteding van de gelden zal niet snel worden verkregen.

Het
bestuur van Groen Drimmelen hoopt dat vele leden op 18 november de weg naar de
Gouden Leeuw weten te vinden

Het
bestuur van Groen Drimmelen

GROEN DRIMMELEN; GEWOON
DOEN!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal