Korte evaluatie WMO Verordening Voorzieningen op aangeven Groen Drimmelen

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal op
1-1-2007 ingaan. De WMO wil op een andere manier dan voorheen burgers
ondersteunen om blijvend deel te nemen aan de maatschappij. Zelfredzaamheid is
een belangrijk begrip binnen de WMO. Wie het zelf binnen de eigen
verantwoordelijkheid niet redt, moet vervolgens eerst een beroep doen op de
omgeving en als laatste op de overheid. In de raadsvergadering van 28 september
2006 is de verordening voorzieningen aangenomen. Deze verordening regelt wie
waar en wanneer recht op heeft. Met de inhoud van de verordening kon Groen
Drimmelen grotendeels instemmen. De verordening is in de geest van de WMO,
sluit goed aan op de bestaande WVG-praktijk (en biedt daarmee zekerheid op
sociale aspecten) en geeft het college goede mogelijkheden om creatief te zijn
bij de verdere invulling van de WMO.

Toch heeft Groen Drimmelen ook kritiek geleverd. Met name de
communicatie en samenwerking met het WMO-platform moet beter. Ook vonden wij de
evaluatie van de verordening na 2 jaar veel te laat. Op aangeven van Groen
Drimmelen is deze periode verkort tot een jaar. Daarnaast zal de commissie per
kwartaal tussenrapportages krijgen over de uitvoering in de praktijk. Op deze
manier kunnen we goed volgen of er problemen naar voren komen en kan de Raad op
elk gewenst moment de verordening aanpassen op basis van gewijzigde inzichten of
gewenste veranderingen. Ook komen we op deze manier tegemoet aan de bezwaren
die bij o.a. het WMO-platform leven.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal