Kies voor Groen Drimmelen(VP/D66) lijst4 Hans Kuijpers en Anita van Gennip

 Een stabiele club met veel kennis en ervaring

 Twee Groen Drimmelenaren die jaren meedraaien bij deze partij zijn Anita van Gennip en Hans Kuijpers. Anita actief op de achtergrond, Hans als wethouder midden in de schijnwerpers. Waarom, daar praten we vandaag met hen over.

 Allereerst de vraag sinds wanneer zij lid zijn van deze partij. Beide geven aan dat zij vanaf begin jaren negentig lid zijn. “De eerste vergadering die wij bijwoonden was thuis bij Cor van Meel. Zo’n 15/20 man zat er in zijn huiskamer. Dat was nogal wat.”, kijken zij terug “En veel van hen zijn nog actief, trouwe leden dus”. Dat is de kracht van de partij, trouwe leden, maar ook verjonging en vernieuwing en al jaren een stabiele partij in de lokale politiek. Maar waarom zijn Anita en Hans juist lid geworden van GroenDrimmelen(VP/D66)? 

BENUT LOKALE DESKUNDIGHEID 
“GroenDrimmelen(VP/D66) vindt het goed dat iedereen voor zichzelf zorgt, maar als dat niet kan moeten we als gemeenschap bijspringen. Het uitgangspunt: Kijk niet alleen wat de gemeente voor jou kan doen maar pak ook dingen zelf op, spreekt Hans enorm aan. “En als je dat vindt, stimuleer je burgerparticipatie zoveel als je kunt. Van 2006 tot 2010 zat ik in de gemeenteraad. Toen hebben wij al om geld gevraagd om Dorpsgericht werken mogelijk te maken. Nu als wethouder heb ik Duurzaam Drimmelen met een borgstelling ondersteund om windmolens te realiseren waar wij als gemeenschap de lusten van krijgen. Er zit zoveel creativiteit en deskundigheid bij onze inwoners, mooi toch als we daar met zijn allen gebruik van kunnen maken.” 

KRITISCH EN CONSTRUCTIEF
 “De communicatie, klantgerichtheid en burgerparticipatie kan en moet beter. Terugkoppeling op de meldingen via de BuitenBeterapp ect. kan beter. Ook inwoners vanaf het begin betrekken bij plannen en inspraak geven” vindt Anita. “Wij hebben ideeën hoe we dat kunnen verbeteren, want alleen maar roepen dat je ergens van baalt is ons te makkelijk. Dat maakt het voor mij zo’n goede partij: constructief zoeken naar verbeteringen.” aldus Anita.

 KIES VOOR DRIMMELEN
 Kies je voor lokale deskundigheid, een kritisch, constructief geluid, dan kies je GroenDrimmelen(VP/D66)lijst 4. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal