Kies voor Groen Drimmelen (VP/D66) LIJST 4

 Drimmelen: De blauwgroene, sociale woongemeente

 21 maart is het zover, de gemeenteraadsverkiezingen! Dan kunt u uw stem weer laten horen. Iedereen maakt daarin eigen afwegingen. Als u voor Groen Drimmelen (VP/D66) kiest weet u zeker dat u kiest voor een partij die voor het groen in de gemeente staat. Maar dat niet alleen want wij vinden dat Drimmelen een sociale gemeente moet zijn waar het heel fijn wonen is.

 BLAUWGROENE GEMEENTE
De blauwgroene gemeente betekent voor Groen Drimmelen (VP/D66) dat we de komende periode werken aan het uitbreiden van wandel- en fietspaden. Wij vinden ook dat we meer ruimte moeten bieden aan ondernemers in de recreatie en toeristenbranche. Daar zien wij voor de langere termijn veel werkgelegenheid. De kwaliteit van het groen onderhoud in de dorpen is iets wat vaak ter discussie staat. Daarom willen we op dat vlak meer mogelijkheden voor onze inwoners om dat zelf op te pakken als daar behoefte aan is. Verbeteren van de biodiversiteit met meer natuurontwikkeling in ons buitengebied vinden wij zeer belangrijk. Niet alleen voor de natuur maar ook de aantrekkelijkheid van het buitengebied verbetert daardoor. Blauwgroen betekent voor ons ook schone energie daarom zetten we vol in op de energietransitie.

 DE SOCIALE GEMEENTE
 De sociale gemeente Drimmelen breidt de komende 4 jaar het dorpsgericht werken verder uit. We hebben gezien dat er bij onze inwoners veel initiatieven leven. Via de meet-and-matches zijn er meerdere ideeën tot uitvoering gekomen. Dat verdient een vervolg. Verder blijft Groen Drimmelen (VP/D66) zich hard maken voor een goed minimabeleid. Het is voor iedereen zo belangrijk om mee te kunnen doen in het sociale leven van het eigen dorp. Dat hangt weer samen met een bruisend verenigingsleven dat staat of valt met vrijwilligers die zich hier voor in willen zetten. Verenigingen en vrijwilligers zijn de smeerolie van ieder dorp. 

DE WOONGEMEENTE 
De woongemeente Drimmelen zorgt er voor dat het prettig wonen is in onze dorpen. Daarom ijvert Groen Drimmelen al jaren voor het bouwen voor onze jeugd en andere doelgroepen. Dat prettig wonen hangt natuurlijk samen met een goed onderhouden groene omgeving en strakke, vlakke wegen en trottoirs. Heerlijk toch die rust van een dorp en tegelijk de levendigheid van een grote stad op korte afstand bereikbaar. 

KIES VOOR DRIMMELEN 
Vind u bovenstaande punten ook van belang? Dan hebben wij maar 1 advies voor u: Stem 21 maart op LIJST 4 Groen Drimmelen (VP/D66). Meer informatie over Groen Drimmelen (VP/D66) vindt u op onze website www.groendrimmelen.nl. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar info@groendrimmelen.nl 

Groen Drimmelen (VP/D66) zegt: Kies voor Drimmelen. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal