Kies voor Groen Drimmelen (VP/D66) – lijst 4

Goed
onderwijs in goede scholen

 We spreken vandaag met Guus Neefs, Fer Rompa en Ad
van Oosterhout over onderwijs in onze gemeente. Deze leden van
Groen Drimmelen (VP/D66) hebben hun sporen op onderwijsgebied verdiend en we zijn
benieuwd naar hun visie.

 KANSEN VOOR IEDEREEN

Guus start door aan te
geven dat goed onderwijs de basis is voor een gelukkig en gezond leven.
Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Ad
vult aan: “onderwijs draagt bij aan gelijke kansen in onze samenleving en verdient
daardoor veel aandacht”. Fer geeft aan dat het daarom zo belangrijk is dat
GroenDrimmelen(VP/D66) als doelstelling heeft onze jeugd een optimale start te
geven door het beste onderwijs in goede scholen te bieden.

 INTEGRALE AANPAK

Op de vraag hoe onderwijs
het beste kan worden ingericht, antwoordt Guus dat vooral een integrale
pedagogische aanpak van belang is. Ouders, kindopvang, verenigingen, scholen en
instellingen voor jeugd en gezin spelen daarin een belangrijke rol. Hij geeft
aan dat integrale kindcentra de beste manier zijn om door samenwerking van alle
partijen tot de beste kansen te komen. Fer merkt op: “we moeten daarnaast ook
rekening houden met teruglopende aantallen kinderen. De discussie over het
aantal scholen in onze gemeente moeten we niet uit de weg gaan”.

 

PASSEND ONDERWIJS

Ad wil nog aangeven dat
de gemeente ook een belangrijke rol heeft bij passend onderwijs, onder andere
bij vervoer van leerlingen die hiervan gebruikmaken. De wethouder van
GroenDrimmelen(VP/D66) heeft een succesvolle pilot uitgevoerd met vervoer van
kinderen die niet in hun eigen woonomgeving passend onderwijs kunnen vinden. Dit
gaan we voortzetten waarbij we blijven zoeken naar andere kansen op dit vlak.

 AANDACHT VOOR ONDERWIJS

De discussie gaat verder,
waarbij ook het verminderen van administratieplicht en bureaucratie in het
onderwijs wordt besproken, er vragen worden gesteld bij de toetscultuur op
scholen en het grote probleem met pesten op school wordt behandeld. Conclusie
is dat goed onderwijs erg belangrijk is, en dat ze blij zijn dat
GroenDrimmelen(VP/D66) hier zoveel aandacht aan blijft besteden.

 KIES VOOR DRIMMELEN

Kies je voor goed
onderwijs, kies je voor een kritisch en constructief geluid, dan kies je
GroenDrimmelen(VP/D66)lijst4 . Maar kies op 21 maart in ieder geval voor
Drimmelen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal