Kattekwaad is nog geen crimineel gedrag!

Debat van Groen Drimmelen over jeugdbeleid groot succes.

 

?Laten we ervoor zorgen dat kattenkwaad van onze jeugd niet direct tot crimineel gedrag wordt gepromoveerd.? Dit was dinsdagavond 10 juni een prachtige uitsmijter van één van de aanwezigen bij de discussieavond van Groen Drimmelen over het gemeentelijk jeugdbeleid.

De discussieavond trok een gem?leerd gezelschap: professionals, vrijwilligers en jongeren waren van de partij. De gereserveerde zaal was bijna te klein en voor de pauze liep de temperatuur mede door de discussie al snel op.

In zijn inleiding vroeg gespreksleider Ricus Tiekstra zich af of het wel re?el is  statistische cijfers, waarin ook de grote steden waren verwerkt, onverkort te vertalen naar een plattelandsgemeente als de gemeente Drimmelen. Dit zou betekenen dat vv Madese Boys bijvoorbeeld zo?n 140 jeugdspelers met problemen zou hebben; dat in schoolklassen gemiddeld zo?n 4 tot 6 jongeren met problemen zouden zitten! Groen Drimmelen wil de problematiek niet bagatelliseren, maar we moeten de problemen wel op basis van correcte gegevens aanpakken. Zo was de insteek van Ricus. Vanuit de zaal volgde al snel een reactie op dit uitgangspunt. ?We hebben niet alleen te maken met jongeren die zelf voor problemen zorgen. Vergeet te groep jongeren niet die door, bijvoorbeeld, gezinssituaties in de problemen komen.? Kindermishandeling, seksueel misbruik, verslaafde ouders, gebroken gezinnen; Drimmelen is ook onderdeel van de maatschappij, dus komen dergelijke problemen ook hier voor, zo was de conclusie.

Aan de hand van een viertal stellingen werd het gesprek gevoerd. Een gesprek dat er uiteindelijk toe zal leiden dat Groen Drimmelen met een goed onderbouwd standpunt de discussie in de raadsvergadering van 26 juni a.s. gaat voeren.

Aan het slot van deze levendige discussieavond, kregen de aanwezigen nog één keer de kans de fractie van Groen Drimmelen een advies voor het jeugdbeleid mee te geven. Ook hier maakte men met graagte gebruik van.

Groen Drimmelen heeft alle aanwezigen toegezegd de bijdrage aan de discussie in de raad aan hen door te geven, zodat men daaruit kan lezen wat er met de bijdragen van allen is gedaan. Het was geslaagde en leerzame avond, waarin alle aanwezigen de gelegenheid om over het jeugdbeleid mee te discussi?ren volop hebben benut.

Het bestuur en de fractie van Groen Drimmelen dankt iedereen die hun bijdrage aan het slagen van deze avond hebben geleverd.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal