Jürgen Vissers lijsttrekker

De
leden van Groen Drimmelen (VP / D66) hebben unaniem Jürgen Vissers gekozen tot
lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Jürgen is sinds 2006
raadslid voor Groen Drimmelen (VP /D66) en was door
het bestuur als enige
kandid
aat voor het lijsttrekkerschap voorgedragen.

 

De
kandidatenlijst van Groen Drimmelen (VP / D66) telt 26 namen. Alle kernen van
de gemeente Drimmele
n zijn vertegenwoordigd. Het is een lijst met een mix van
nieuwelingen en ervaren politici. Na lijsttrekker Jürgen Vissers vormen

Ricus Tiekstra, Johan de
Bruijn, Jürgen Peijs en Anita van Gennip de top van de lijst.

Hans Kuijpers, de huidige fractievoorzitter staat op
nummer zes.

Marijke Vos,
de huidige wethouder staat op de zevende plaats en is voor Groen Drimmelen (VP
/ D66) ook voor de nieuwe collegeperiode wethouderskandidaat nummer één. Beiden
hebben te kennen gegeven anderen voorrang te geven Groen Drimmelen (VP/D66) in
de gemeenteraad te vertegenwoordigen. Beiden zijn wel beschikbaar als er
voldoende stemmen op hen worden uitgebracht en zij dus met voorkeurstemmen
worden gekozen.

Op
de plaatsen 8 tot en met 26 staat een mix van nieuwelingen en ‘oude rotten’.
Nieuwe gezichten op de lijst zijn Marieke van Aard (op 8),

Miriam Tiekstra (17),
Jos Engelen (19) en Gerry Jansen (21). Voorts heeft een groot aantal
oud-raadsleden zich aan de lijst verbonden.

Ad van Oosterhout (9),

Elly Prinse
(10) Ellie van den Berg (11), Jan Kuiper (18),

Ingrid Rompa (20), Domien
van den Berg (22) en good old

Cor
van Meel
(24). De lijst wordt gecompleteerd met: Dik van
Beest (12) Léon Schelfhout (13) Fred de Heijde (14),

Marcel Verlinde (15),

Hans van Dongen (16),
Peter ’s Gravendijk (23), Roel d’Hooghe (25) en

Peter de Waard (26).

 

Tijdens
de goed bezochte ledenvergadering in het Trefpunt stelden de leden verder het
verkiez
ingsprogramma vast. De basis voor dit programma is gelegd in een visie
op Drimmelen in 2030. Een vergezicht derhalve in plaats van een plan voor de
komende vier jaar. In dit document schetst Groen Drimmelen (VP/D66) 5 ambities
voor 2030, die de Groen/Blauwe gemeente Drimmelen moet nastreven. Groen
Drimmelen (VP / D66) kiest voor de volgende vijf ambities:

 • Drimmelen wordt een
  energieneutrale gemeente;
 • Drimmelen kiest voor verregaande samenwerking,
 • Drimmelen wordt een echte woongemeente;
 • Drimmelen heeft betrokken en
  verantwoordelijke inwoners en
 • De vrijetijdseconomie is de economische pijler
  van de gemeente Drimmelen.

Deze
vijf ambities zijn in verkiezin
gsprogramma verder uitgewerkt. Het programma is
verkrijgbaar bij het secretariaat van de Groen Drimmelen (VP / D66), p/a
Vaartkant 15, 4924EK, Drimmelen of via een e-mail naar info@groendrimmelen.nl
.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal