Jos Engelen stelt zich voor

In ben 44 jaar geleden geboren in Heerlen en woon sinds 2009 in het mooie buitengebied van Made met Nancy, onze 2 schapen, 2 katten en een konijn.

Na mijn studie Civiele Techniek ben ik vanuit het diepe Zuiden vertrokken naar het wilde Westen en terecht gekomen in Barendrecht. Hier ben ik betrokken geweest bij de oprichting van de lokale bestuursafdeling van GroenLinks. Ik was actief als penningmeester, steunfractielid en onder meer betrokken bij de opstand tegen CO2-opslag binnen deze Gemeente.

Momenteel ben ik werkzaam bij een van de grootste Ingenieursbureaus van Nederland in zowel de vestiging Den Bosch als Rotterdam. Bij de divisie Milieu en Ruimte ben ik als senior projectleider betrokken bij grote bouwprojecten. In deze rol heb ik contact met vele betrokken partijen tijdens het bouwproces zoals ontwikkelaars, architecten, aannemers, ambtenaren en natuurlijk bewoners.

Al deze ervaringen en kennis wil ik inzetten voor onze Gemeente Drimmelen.

Gezien de locale visie van Groen Drimmelen me meer aansprak dan die van GroenLinks, heb ik vrij snel de stap gemaakt naar GroenDrimmelen. Niet alleen de visie sprak me aan, maar ook het enthousiasme en diversiteit van de partijleden.

Tijdens de steunfractie bijeenkomst wordt oprecht geluisterd en telt ieders mening. Door de verschillende achtergronden van de steunfractieleden worden allerlei belangen die spelen binnen de dorpskernen behorende bij onze Gemeente goed afgewogen.

Het is plezierig wonen in onze gemeente en ik heb nog geen een dag spijt van onze verhuizing naar Made.

Het is dan ook belangrijk dat het plezier blijft, zowel nu als over 20 jaar.

Ik hanteer dan ook de volgende uitgangspunten als lid van Groen Drimmelen:

– Minimaal het behoud van onze groene uitstraling en voorzieningenniveau, liever nog beter

– Efficiënte aanpak van de inrichting van onze leefomgeving, dus kijk ook naar langere termijn effecten waardoor de investeringen zo optimaal mogelijk worden gebruikt.

– Weten wat de gemeenschappelijke belangen zijn van de bewoners uit de diverse dorpskernen van Drimmelen en bewaak deze zoveel als mogelijk.

Deze uitgangspunten passen goed in de visie van Groen Drimmelen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal