In gesprek met Alexander Pechtold

Discussie over wonen, werken en duurzaamheid met partijleider D66

 

Maandagavond 16 november 2009 was Alexander Pechtold op uitnodiging van D66 Halderberge aanwezig in cultureel centrum Fidei et Arti in Oudenbosch. De afdeling D66 Drimmelen, vertegenwoordigd binnen Groen Drimmelen (VP / D66), was hier uiteraard met een delegatie aanwezig. Lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010, Jürgen Vissers, ging samen met Johan de Bruijn, Cor van Meel en Gerry Jansen naar Oudenbosch, waar Alexander Pechtold met de aanwezigen in discussie ging over wonen, werken en duurzaamheid in Nederland in de 21e eeuw. Het was een bijzonder interessante avond met een bevlogen Alexander Pechtold, waarbij het publiek volop ruimte kreeg om met de D66 voorman in discussie te gaan.

 

Groen Drimmelen (VP / D66) en D66 partijleider Pechtold: handel op basis van visie

Groen Drimmelen (VP / D66) heeft voor het verkiezingsprogramma 2010-2014 een visie op de gemeente Drimmelen voor 2030 opgesteld. Met het opstellen van zo’n visie breekt Groen Drimmelen (VP / D66) met de traditie in de politiek om slechts 4 jaar vooruit te kijken. De uitgangspunten in die visie dienen voor onze keuzes op korte termijn. De gelijkenis in Oudenbosch met het betoog van Alexander Pechtold was treffend. Pechtold meende dat de huidige coalitie in Den Haag regeert bij de waan van de dag. Moeilijke onderwerpen als verhoging van de AOW-leeftijd of beperking van de hypotheekrenteaftrek worden toegeschreven aan de huidige financiële en economische crisis, terwijl zij eigenlijk deel uit zouden moeten maken van een visie op Nederland in de 21e eeuw. Als je weet hoe de totale arbeidsmarkt er in de toekomst uit moet zien kun je op basis daarvan nu maatregelen nemen. Als je een visie hebt op de woningmarkt in Nederland vloeien daar de juiste beslissingen op korte termijn uit voort. Wanneer je het klimaat- en energieprobleem op lange termijn bekijkt, kun je ook de juiste keuzes maken voor de oplossingen van vandaag.


Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal