Herinrichting Crullaan: is het wel veiliger nu?

Groen Drimmelen (VP/D66) kritisch over herinrichting Crullaan

(On)zichtbaarheid zebrapaden

Onlangs zijn fase 1 en 2 van de herinrichting van de Crullaan in Made afgerond. Deze herinrichting had als doel de weg veiliger te maken voor langzaam verkeer. Groen Drimmelen (VP/D66) heeft veel klachten gekregen van omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen over de nieuwe situatie. Oversteken is haast onmogelijk, want de maatregelen om de zichtbaarheid van de zebrapaden te vergroten zijn nog niet uitgevoerd. En auto’s, motoren en vrachtverkeer rijden er hard. Héél hard. Gekscherend wordt de Crullaan ook wel een nieuw racecircuit genoemd. Reden voor ons om hierover raadsvragen te stellen.

Verlichting zebrapaden prioriteit!

Zo willen we onder meer weten of de lichtmasten en lichtpunten in het wegdek rondom de zebrapaden nog worden aangelegd of niet. Wat ons betreft heeft dat prioriteit. En wel de hoogste!

Veiligheid langzaam verkeer staat voorop

We willen ook graag weten of het doel van het project is behaald, namelijk de weg veiliger maken voor langzaam verkeer. Daarom zijn we benieuwd of er al snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden en of die aantonen dat er inderdaad langzamer wordt gereden. Zo niet, dan worden die snelheidsmetingen wat ons betreft snel uitgevoerd. En als die aantonen dat er inderdaad veel te snel wordt gereden, dan gaan wij ons hard maken voor aanvullende snelheidsbeperkende maatregelen, mogelijk in combinatie met een gedragsgerichte of handhavingsactie. Voor ons staat de veiligheid van langzaam verkeer namelijk altijd voorop.

Wilt u iets kwijt over de situatie rondom de Crullaan of over andere onveilige verkeerssituaties binnen onze gemeente? Laat het ons weten via info@groendrimmelen.nl en we komen snel bij u langs!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal