Hans van Dongen stelt zich voor

Ik ben Hans van Dongen en een geboren en getogen Madenaar. Samen met mijn vrouw en 2 kinderen wonen wij hier nog steeds.

Een bewuste keuze waar wij tot heden nog nooit spijt van hebben gehad. Made, de gemeente Drimmelen en naaste omgeving hebben immers veel te bieden. Toch constateer ik de laatste jaren, en daarin sta ik niet alleen, dat van de leefbaarheid binnen onze blauw-groene samenleving stukje bij beetje wordt afgeknabbeld. Slecht onderhouden wegen en trottoirs, afnemende cultuur,- sport,- en winkelvoorzieningen, vandalisme en vervuiling, minder onderlinge saamhorigheid, een toenemend gevoel van onveiligheid en onrechtvaardigheid, etc. zijn symptomen daarvan. Doen we daar niets aan dan gaat het van kwaad naar erger.

Wij met z’n allen moeten er voor zorgen dat we een leefbare samenleving behouden waar iedereen z’n plekje heeft. Dat is ónze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik probeer daar aan bij te dragen in mijn eigen dagelijkse omgeving en ook via mijn lidmaatschap van Groen Drimmelen. De opvattingen van deze partij passen het best bij mijn persoonlijke ideeën over een leefbare samenleving. Een samenleving gebaseerd op duurzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en verdraagzaamheid.  

Binnen Groen Drimmelen wordt op een open manier met elkaar omgegaan met aandacht voor ieders inbreng en respect voor ieders denkbeelden. Dat zorgt ervoor dat er stevig wordt gediscussieerd waardoor een goede beeldvorming en afweging plaats vindt over de kwesties die in onze gemeenschap spelen. Daarnaast is het óók nog een gezellige club mensen die informeel en open met elkaar omgaan. Daarom heb ik voor Groen Drimmelen gekozen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal