GroenDrimmelen (VP/D66) stemt in met Zuiderklip

Één van de meest omstreden en besproken plannen in onze prachtige gemeente is de Zuiderklip in de Biesbosch. Tijdens de raadsvergadering van 3 juni heeft de gemeenteraad uiteindelijk met een ruime meerderheid met dit plan ingestemd. De fractie van Groen Drimmelen hoorde tot de partijen die met het plan kon instemmen.
 
De afgelopen jaren waren de meningen over dit plan tamelijk verdeeld. Ook binnen de gelederen van Groen Drimmelen was niet iedereen overtuigd van de noodzaak van dit plan. Het grootste knelpunt was de vraag in hoeverre de plannen om dit gebied te benutten voor ‘ruimte voor de rivier’ slecht waren voor het milieu. Een milieu effect rapportage gaf hierover duidelijkheid. De uitgewerkte voorkeursvariant kon de naam meest milieuvriendelijke variant dragen. Omdat er voor veel raadsleden nogal wat onduidelijkheden in het rapport stonden, werd gevraagd om een uitleg van de verschillende betrokkenen. Deze uitleg maakte veel duidelijk, maar overtuigde toch niet iedereen. Ook binnen Groen Drimmelen bleef er nog enige discussie of geboden alternatieven misschien toch haalbaar zouden kunnen zijn.

Uiteindelijk zijn we teruggekeerd naar de uitgangspunten die aan de plannen ten grondslag lagen. Deze hadden betrekking op het creëren van een grotere waterveiligheid in de benedenloop van de West-Europese delta en het realiseren van een gebied met een robuuste natuur met een internationaal unieke waterhuishouding.

Met deze uitgangspunten in ons achterhoofd raakten we ervan overtuigd dat de verdere realisatie van de nu voorliggende plannen konden ondersteunen.

Voor wat betreft het traject. Voor onze fractie (en velen met ons) staat vast, dat het hele traject niet de schoonheidsprijs verdient. In de afgelopen jaren zijn er zaken gebeurt die partijen steeds verder uit elkaar dreef. Mensen werden voor voldongen feiten gesteld en in relaties is dat nooit goed. Laat iedereen die hier bij is betrokken geweest daar lering uit trekken.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal