GroenDrimmelen (VP/D66) en de openbare ruimte

Onze top 5 na vele gesprekken met inwoners

Groen Drimmelen (VP/D66) is in november drie zaterdagen met
inwoners onze dorpen rondgegaan. Dit heeft veel interessante gesprekken
opgeleverd en enorm geholpen onze speerpunten voor de openbare ruimte te
bepalen. Hierbij de top 5!

COMMUNICATIE      Gebrekkige
communicatie vanuit het gemeentehuis en “op straat” is de meest gehoorde
klacht. Groen Drimmelen (VP/D66) wil daarom vaste aanspreekpunten vanuit de
gemeente per dorp en een aanjager communicatie op het gemeentehuis: iedere goed
afgehandelde melding is een cadeautje voor inwoners!

VERKEERS(VEILIGHEID)   
Drimmelen is een verkeersveilige gemeente. Toch zijn er veel klachten en
onduidelijkheden. Blijf ons zoveel mogelijk verbeterpunten melden! Locaties
waar Groen Drimmelen (VP/D66) zeker aan de slag wil zijn Bredaseweg Terheijden,
Lidl Terheijden, Stationsstraat Made, Gaete/Loonsedijk Lage Zwaluwe,
Brouwerijstraat Wagenberg. Ook zo min mogelijke vrachtverkeer in de dorpen is
een speerpunt voor ons.

ONDERHOUD EN KLEINE ERGERNISSEN    Bruggetjes (Dorpshuys Drimmelen,
Ganshoeksingel Lage Zwaluwe), omgeving van zorgcentra, onze sportparken,
wandelpad Morgenstondbos Hooge Zwaluwe, onderhoud wegen, fietspaden en
trottoirs en handhaven opruimplicht hondenpoep. Allemaal zaken waar wij mee aan
de slag gaan! Groen Drimmelen (VP/D66) kiest voor ruimte voor rollators,
rolstoelen en buggy’s en wij willen in tenminste alle jaren-70 wijken een
parkeerscan: analyseren parkeerdruk en waar mogelijk oplossen. Na de bezoeken
zijn we meteen aan de slag gegaan met een aantal onderwerpen. Zo gaan we het
fietspad langs de Vaart (Drimmelen-oud Drimmelen) verbeteren en verbreden en
gaan wij kijken hoe we de overlast van Tuc-tucs in Drimmelen-dorp kunnen
aanpakken.

GROEN EN BOMEN   
Groenbeleving in wijken wordt als belangrijk ervaren. Er zijn te veel
bomen gekapt. Ja, bomen geven soms overlast, maar kap is vaak niet de beste
oplossing. Groen Drimmelen (VP/D66) wil het blauwgroene imago van Drimmelen
echt recht doen. Wij kiezen voor meer in plaats van minder groen. Voor elke
gekapte boom komen er voortaan twee terug; één in de wijk en één in een nieuw
aan te leggen bos.

WONINGBOUW      Bouwen
o.a. voor starters en senioren in alle dorpen. Vertraging van bouwplannen is
niet altijd op te lossen, maar we kunnen er wel duidelijk over zijn. Goede
communicatie en het innemen van verantwoorde en strategische grondposities zijn
voor ons een deel van de oplossing.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal