Groen Drimmelen vraagt aandacht voor verkeersveiligheid rond sportpark Madese Boys

Andere opstelling
kermisexploitanten op parkeerterrein mogelijke oplossing

 

Zoals gebruikelijk is eind september in de kern Made de najaarskermis gehouden. Een jaarlijks terugkerend evenement waar door jong
en oud een jaar lang naar wordt uitgekeken. De vele kermisexploitanten maken de
kermis steeds weer tot een groot succes. Al sinds jaar en dag wordt het
parkeerterrein van voetbalvereniging Madese Boys gebruikt als standplaats voor
deze kermisexploitanten. Deze zijn hier welkom en worden elk jaar met open
armen ontvangen door de vereniging.

 

Dit gebruik van het parkeerterrein van de voetbalvereniging
leidt echter tot steeds groter wordende verkeersveiligheidsproblemen rondom het
sportpark, waar de fractie van Groen Drimmelen in de afgelopen tijd meerdere
keren over is aangesproken. Doordat al het verkeer dat normaal gesproken
parkeert op het parkeerterrein zich in de nabije omgeving moet zien te
verzekeren van een plaatsje, is de Vinkenlaan (met name op de zaterdag van de
kermis) een haast onneembare vesting voor zowel het langzaam als het snel
verkeer. Wij willen niet wachten op ongelukken en met name het gevaar dat het
langzaam verkeer loopt in deze situatie (en dan spreken we voornamelijk over de
fietsende jeugdleden van de voetbalvereniging), is voor de fractie van Groen
Drimmelen reden geweest om het college te vragen vanaf 2009 voor een betere
oplossing te zorgen, met als doel om de verkeersveiligheid rondom het sportpark
in de week van de kermis te garanderen.

 

Het college is het gelukkig met Groen Drimmelen eens. De
situatie zoals deze nu is, dient te worden verbeterd. Het college zal met de
diverse partijen in overleg gaan om vanaf 2009 ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid
verbetert rondom het sportpark ten tijde van de kermis. Met bijvoorbeeld het
herschikken van de plaatsen op het parkeerterrein moet het mogelijk zijn om een
deel van het parkeerterrein ook als zodanig te behouden voor de bezoekers van
het sportpark. Verder kan de locatie bij Zwembad de Randoet naar onze mening betrokken
worden in het geheel.

 

Groen Drimmelen zal de acties die komen nadrukkelijk blijven
volgen.

 

Als u interesse heeft om één van onze fractievergaderingen
bij te wonen, kijk dan op onze vernieuwde website www.groendrimmelen.nl. U bent van
harte welkom!

 

Namens de fractie van Groen Drimmelen

 

J?rgen Vissers

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal