Groen Drimmelen (VP/D66) zorgt voor AZC “plus” in de gemeente Drimmelen

In januari jl. koos de gemeenteraad van Drimmelen, inclusief Groen Drimmelen (VP/D66) nog voor het versneld huisvesten van statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) als bijdrage van de gemeente Drimmelen aan het vluchtelingenprobleem. Wij, en met ons bijna alle andere fracties, vonden dat de beste en meest realistische oplossing. 

Sinds januari is de wereld echter verder veranderd. De samenstelling van de groep vluchtelingen die naar Nederland is gekomen is veranderd (meer alleenstaanden of tijdelijk alleenstaanden in verband met latere gezinshereniging) en daarnaast is het “Pact van Brabant” van kracht geworden, een moreel appèl vanuit de provincie om extra bij te dragen aan het vluchtelingenvraagstuk.

Het college van B&W van Drimmelen heeft daarom, om in gezamenlijke verantwoordelijkheid met o.a. Geertruidenberg en Moerdijk een oplossing te vinden voor statushouders en asielzoekers (mensen zonder verblijfsvergunning), besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om in de gemeente Drimmelen een AZC te gaan vestigen.
De fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) heeft uiteindelijk met dit voorstel ingestemd, maar heeft wel de “plus” op het AZC ingebracht. Hoewel wij vinden dat we door het regulier huisvesten van statushouders deze mensen het beste helpen, we kunnen dan immers direct starten met integratie (taal, onderwijs, normen en waarden, cultuur etc.), kiezen wij nu dus toch voor een AZC in Drimmelen. Omdat niets doen geen optie is, omdat we een verantwoordelijkheid hebben en omdat wij die willen nemen als anderen die laten liggen. Omdat we daardoor in gezamenlijkheid in de Biesbosch regio ruim 800 mensen een dak boven hun hoofd geven!
Naar een locatie voor een AZC gaat het college nu samen met het COA (Centraal Orgaan Asielopvang) op zoek.

Voor ons zijn drie punten nu en in de toekomst van essentieel belang:
1.       Mensen een dak boven het hoofd bieden.
2.       Integratie als “plus” op het AZC. Daarmee willen wij ook in een AZC al starten. Dat kan door kleine dingen, taalcursussen, activatie, betrekken van de omwonenden etc.
3.       Communicatie.

Rond deze drie punten hebben wij ons betoog ingericht in zowel opinieronde als besluitvormende raad.
Voor wie nog vragen heeft of meer wil weten van de fractie, horen wij dit graag!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal