Groen Drimmelen (VP/D66): zorgen over veiligheid Bredaseweg en Zeggelaan in Terheijden

In Terheijden zijn de afgelopen maanden twee doorgaande wegen aangepast. De Bredaseweg is
opnieuw geasfalteerd en daarmee een stuk netter en comfortabeler geworden en de Zeggelaan is
voorzien van bushaltes.
Tijdens de werkzaamheden aan de Bredaseweg is de fietsoversteekplaats verplaatst van de bocht
bij de roeivereniging naar het rechte stuk van de weg. Het lijkt dat dit de situatie minder veilig heeft
gemaakt. Regelmatig moeten fietsers of auto’s uitwijken om elkaar niet te raken.
Ook in de Zeggelaan is de situatie vooral voor fietsers onveiliger geworden nu door de nieuwe
dienstregeling van Arriva de lijnbussen door deze straat rijden. In deze straat is het fietspad niet
van de rijbaan gescheiden en veroorzaken de huidige (tijdelijke) haltes grote problemen omdat de
bussen op de fietsstroken moeten stilstaan. In de bocht ter hoogte van de Vlietstraat is zelfs een
verhoogd gedeelte verwijderd dat ongeveer tien jaar geleden juist is aangelegd om de veiligheid
van fietsers te verbeteren.
Groen Drimmelen (VP/D66) heeft vorige maand vragen gesteld over de veiligheid van fietsers door
deze aanpassingen. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) staat veiligheid altijd voorop. Als hier extra
budget voor nodig blijkt te zijn, zal de gemeenteraad dat op korte termijn moeten bespreken om te
zorgen dat er een optimale oplossing wordt gevonden om de veiligheid ten minste op het oude
niveau terug te brengen. Als er geen verbeteringen worden aangebracht of toegezegd, zal Groen
Drimmelen (VP/D66) hierover tijdens de volgende raadsvergadering vragen stellen of een motie
indienen.
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Leo Mol, raadslid voor Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal