Groen Drimmelen (VP/D66) wil geen kernafval in onze bodem, U toch ook niet?

Helaas onvoldoende steun voor motie

Het rijk is op zoek naar locaties om kernafval gedurende
lange tijd op te bergen. West- en Midden Brabant zijn zogenaamde zoeklocaties
hiervoor. De kans is dus aanwezig dat in de toekomst de bodem van onze gemeente
gebruikt gaat worden om kernafval op te bergen. Groen Drimmelen (VP/D66) is
hier op tegen en heeft via een motie een uitspraak van de gemeenteraad
gevraagd.

Een aantal weken geleden organiseerde Greenpeace in
Oosterhout een bijeenkomst over de risico’s van ondergrondse opslag van
kernafval in West- en Midden Brabant. Onze partij was hier onder andere bij
vertegenwoordigd.

Het rijk is, mede door de plannen voor een nieuwe kernenergiecentrale, op zoek
naar plaatsen waar je het kernafval ‘veilig’ 
zou kunnen opbergen. Daarbij heeft het rijk zijn oog o.a. op onze regio
laten vallen. 

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de bodem niet voldoende stabiel is om dit
afval veilig op te bergen. De vraag is echter of het ministerie de conclusies
van Greenpeace erkent. Dan blijft het gevaar dus aanwezig dat het rijk toch
besluit om dit gevaarlijke afval in de bodem van onze gemeente wordt
opgeborgen. Afval dat generaties lang gevaar voor de omgeving oplevert. Willen
we dat onder onze voeten hebben? Groen Drimmelen (VP/D66) vindt van niet.
Daarom hebben we samen met Groen Links een motie ingediend om het college op te
dragen bij het rijk nu alvast te melden dat de gemeente Drimmelen geen
kernafval in de bodem te willen laten opslaan en daar in de regio West-Brabant
gezamenlijk op te trekken. Een soortgelijke motie kon in Oosterhout en
Geertruidenberg op steun van de meerderheid van de gemeenteraad rekenen. Helaas
waren in Drimmelen alleen het CDA en de PvdA bereid de motie te steunen. Het
CAB, de Lijst Harry Bakker en de VVD (een meerderheid) zagen (nog) geen risico’s
en stemden tegen de motie. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) onbegrijpelijk.

Bent u het met ons eens? Laat het dan weten via onze
website. Bent u het met ons eens? Laat het dan weten via onze website en geef antwoord op de vraag: De gemeenteraad van Drimmelen
moet met alle middelen voorkomen dat kernafval in de bodem van de gemeente
Drimmelen wordt gedumpt. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal