Groen Drimmelen (VP/D66) wil boom kruispunt Made bij stoplichten behouden!

In 2014 is door de gemeenteraad van Drimmelen gesproken over het kruispunt Adelstraat / Godfried Schalkestraat in Made waar de stoplichten staan. Er is toen gekeken naar mogelijke inrichtingen van het kruispunt al dan niet met behoud van de stoplichten. Een aantal plannen kon destijds niet worden uitgewerkt, omdat daarvoor een grote boom, een Witte Paardenkastanje, op een ongunstig plek stond.

Vorige week is na een onderzoek in opdracht van de gemeente gebleken dat deze boom ziek is. Het onderzoek geeft verder aan dat de boom ook in de weg staat voor herinrichting van het kruispunt en adviseert daarom om de boom te rooien. Sterker nog, los van het rapport stelt de gemeente dat de boom binnen drie maanden moet worden weggehaald en dat daarbij geen mogelijkheden om bezwaar te kunnen maken meer aanwezig zijn. Hiermee wordt op zijn minst de schijn gewekt dat de ziekte van de boom goed uitkomt en er snel moet worden gehandeld voordat iemand doorheeft wat er staat te gebeuren en bezwaar kan maken.

Is de boom echt niet meer te redden of moet deze wijken voor asfalt? Dat maakt voor Groen Drimmelen (VP/D66) nogal wat uit!
Voor Groen Drimmelen (VP/D66) is het altijd zo geweest dat de herinrichting van het kruispunt niet ten koste van deze historische boom mag gaan. Groen Drimmelen (VP/D66) heeft daarom vorige week vragen gesteld aan het college over het rooien van de boom. Zo vragen wij ons af wat de exacte opdracht voor het onderzoek is geweest. Is er aangegeven dat de wellicht ongunstige plek van de boom mee moest worden genomen in het onderzoek? Ook willen we graag een extra, onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren waarbij enkel de vraag wordt onderzocht of de boom te redden is en wat dat zou gaan kosten. 

Tot slot vinden we dat, als er geen acuut gevaar dreigt, het normale proces moet worden gevolgd om tot rooi van de boom over te kunnen gaan.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal