Groen Drimmelen (VP/D66) wenst u een gezond en gelukkig 2019

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer een paar weken oud. Hopelijk heeft u allemaal een goede kerst en mooie jaarwisseling gehad. Groen Drimmelen (VP/D66) wenst u voor 2019 veel gezondheid, geluk en succes.
 
Het wordt voor de politiek weer een druk jaar, met veel belangrijke onderwerpen. Zo gaan we in 2019 praten over de verdere invulling van de energietransitie en verdere verduurzaming van de gemeente Drimmelen. De huisvesting van scholen en verdere inrichting van integrale kindcentra wordt besproken. Het armoedebeleid zal worden herzien, alsook het beleidsplan omtrent WMO, jeugdhulp en participatiewet. Natuurlijk zullen ook de gebruikelijke financiële onderwerpen zoals de begroting en jaarrekening onze aandacht blijven vragen. Ook wordt eindelijk een begin gemaakt met de waardevolle bomenkaart, waarmee we een kader krijgen om bomen in onze gemeente beter op waarde te kunnen beoordelen en waar nodig te beschermen. 
 
Groen Drimmelen (VP/D66) hoort graag van inwoners waar de gemeente dingen beter zou kunnen doen. In 2019 wordt de communicatie door de gemeente verbeterd, en wij zijn benieuwd of u deze verbetering ook ziet. Als u opmerkingen, vragen of ideeën hebt, over welk onderwerp dan ook, dan kunt u contact met ons opnemen via onze website www.groendrimmelen.nl.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal