GROEN DRIMMELEN (VP/D66) WENST ALLE INWONERS EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG 2015 Groen Drimmelen blijft voor u opkomen en ontmoet u graag

De feestdagen zijn weer achter de rug. Groen Drimmelen (VP/D66) kijkt terug op een druk jaar waarin we bij de verkiezingen een raadszetel hebben gewonnen en daardoor nu met drie raadsleden in de coalitie zitten.
In 2014 hebben we een aantal zaken kunnen realiseren. Zo zijn onder andere onze ideeën over duurzaamheid overgenomen door alle andere partijen, is sociale windenergie in Drimmelen mogelijk gemaakt en is het vastrecht voor de afvalstoffenheffing wederom verlaagd. We hebben er daarnaast voor gezorgd dat de voorgevel van De Cour en de kapel van de Mayboom op de monumentenlijst zijn blijven staan en dat kunstgras voor onze voetbalverenigingen in het coalitieakkoord is opgenomen.
 
2015 zal voor de gemeente een spannend jaar worden door alle veranderingen in het sociale domein. Groen Drimmelen heeft de invoering en vaststelling van de participatiewet, de jeugdzorg en de WMO nauwlettend gevolgd en bijgestuurd, zodat we nu als gemeente Drimmelen een goed sociaal beleid hebben waarin keuzevrijheid en maatwerk sterk aanwezig zijn.
 
Ook voor 2015 hebben we weer veel op de planning staan. Groen Drimmelen (VP/D66) is een partij die zijn verantwoordelijkheid zal blijven nemen om te zorgen dat iedereen in Drimmelen mee kan blijven doen. We hebben zin in dit nieuwe jaar en wensen u een gelukkig 2015 toe! 
• Een inmiddels gegroeide traditie van onze partij is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Op vrijdag 9 januari a.s. vanaf 20:00 uur bent u van harte welkom om met leden, de fractie en het bestuur een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Dit jaar komen wij samen in  Ontmoetingscentrum De Zonzeel, Poolsestraat 13, 4927 Hooge Zwaluwe
Mocht u ons iets willen vragen of melden, dan kunt u via onze website (www.groendrimmelen.nl) of via e-mail (info@groendrimmelen.nl) contact met ons opnemen. Wij zijn altijd benieuwd naar uw mening over actuele onderwerpen en zaken die u opvallen of waar u mee zit. Kennismaken met Groen Drimmelen (VP/D66)? Wij vergaderen dinsdag om de 2 weken vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis. 
 
Het moet duurzaam, het moet sociaal en daarbij vertrouwen we op de eigen kracht van onze inwoners en verenigingen!
Bestuur en fractie
Groen Drimmelen (VP/D66)
GEWOON DOEN

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal