Groen Drimmelen (VP/D66) vraagt voldoende woningbouw voor al onze inwoners

Nieuwe mogelijkheden woningbouw in de gemeente Drimmelen tot 2024 

Door het vaststellen van het woningbouwprogramma in de raadsvergadering van 30 juni kan in de gemeente Drimmelen weer verder gebouwd worden voor al onze inwoners en in al onze kernen. 

 Na de zomer zal ook de woonvisie worden besproken. Hierin wordt opgenomen aan welk type woningen behoefte is. Deze visie bepaalt samen met het nu vastgestelde programma waar welk type woningen de komende jaren gebouwd zullen worden. Groen Drimmelen zal de focus hierbij leggen op duurzame en levensloopbestendige woningbouw voor alle doelgroepen.   Wilt u meer weten over Groen Drimmelen (VP/D66) of meepraten over woningbouw in onze gemeente of andere onderwerpen die u bezighouden? Kijk op www.groendrimmelen.nl of benader een van onze raadsleden, Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra en Leo Mol. Onze contactgegevens staan ook in de gemeentegids. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal