Groen Drimmelen (VP/D66) vraagt uitleg over betrokkenheid SKOD bij onderzoek

Tijdens de raadsvergadering van 15 april stemde de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) vol overtuiging in met het voorstel voor een onderzoek naar de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Het besluit was voor de directeur van SKOD/PSD aanleiding een aantal zaken aan de kaak te stellen.

Uit de brief van de heer Neefs maken wij op dat in het verleden vanuit de SKOD initiatieven zijn ontplooid om te komen tot één organisatie waarin het primair onderwijs in de gemeente zou zijn ondergebracht. De gemeente heeft de boot echter steeds afgehouden. Groen Drimmelen wil graag weten wat hier de reden van is en wanneer de gemeente voor het laatst met SKOD/PSD heeft gesproken.

Verder is bij Groen Drimmelen de vraag gerezen in hoeverre in het onderzoek de mogelijkheid wordt onderzocht om te komen tot één lokale onderwijsstichting, waarin plaats is voor alle stromingen van het primair onderwijs in onze gemeente?

De gemeente heeft geld ontvangen voor het versterken van de voorschoolse educatie. Volgens het college is dit geld niet volledig nodig geweest. SKOD/PSD trekt dit echter in twijfel. Groen Drimmelen (VP/D66) wil van het college weten op grond waarvan zij hebben vastgesteld dat dit geld niet meer zal worden besteed aan het betreffende doel.

Tenslotte leidt de door de gemeente doorgevoerde bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk tot de sluiting van de peuterspeelzaal in het dorp Drimmelen. Wat Groen Drimmelen wil weten is hoeveel kinderen dit aangaat en of is onderzocht wat de gevolgen van deze beslissing voor de basisschool in het dorp Drimmelen zijn?

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal