Groen Drimmelen (VP/D66) vraagt en krijgt onderzoek haven Drimmelen (BMD)

Hoe kon het nu zo mis gaan bij
Biesbosch Marina Drimmelen?

 In de opinieronde van
10 februari stond Biesbosch Marina Drimmelen (BMD) voor de zoveelste keer op de
agenda. Weer moet een beroep worden gedaan op de gemeente Drimmelen om te
voorkomen dat de haven in Drimmelen onder hoge financiële lasten bezwijkt. Net
als vele inwoners van onze gemeente vraagt Groen Drimmelen (VP/D66) zich al
tijden af hoe het toch zo mis kon gaan. Reden voor de fractie om te vragen om
een raadsonderzoek naar hetgeen er in de afgelopen jaren allemaal is gebeurd.

Verkopen aandelen nog
steeds uitgangspunt

Jürgen
Vissers sprak tijdens de afgelopen opinieronde over een hoofdpijndossier.
Terecht, opnieuw moet de gemeente BMD de helpende hand toesteken. In 2006 werd besloten
tot verkoop van de aandelen die in het bezit zijn van de gemeente. Groen
Drimmelen (VP/D66) is nog steeds voorstander van dit plan. Het verkooptraject
is echter vooralsnog niet geslaagd.

 

Leningen worden
terugbetaald, gemeente moet garant staan

In
2004 is de gemeente voor € 10,8 miljoen garant gaan staan voor een lening. Later
moest de gemeente bijspringen met leningen. Daar bovenop heeft de gemeente nog
reguliere vorderingen op BMD. Het huidige risico is samen al € 13,7 mln. Al met
al een weinig florissant beeld. Om nu te voorkomen dat BMD echt failliet gaat,
moet er door BMD een nieuwe lening worden afgesloten bij een bank, waarvoor de
gemeente garant moet gaan staan. De totale garantie komt dan neer op € 14
miljoen, iets hoger dan het bedrag dat nu per saldo op dit dossier rust.
Positief punt is dat de gemeente direct alle vorderingen terug krijgt betaald
en dat het de gemeentebegroting geen geld kost. Mede om die redenen wil Groen
Drimmelen (VP/D66) meedenken over deze reddingsoperatie.

Onderzoek gang van
zaken

Groen
Drimmelen (VP/D66) heeft wel voorgesteld een raadsonderzoek in te stellen, om
uit te zoeken hoe de gemeente in deze situatie terecht is gekomen. Alle
partijen in de raad steunden dit voorstel van Groen Drimmelen (VP/D66). Hoe dat onderzoek er precies uit komt
te zien en welke vragen er concreet beantwoord moeten gaan worden zal in de
komende periode worden besproken. Duidelijk moet in elk geval worden hoe deze
situatie in de toekomst voorkomen kan worden.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal