Groen Drimmelen (VP / D66) voorlopig tevreden met antwoorden college

Vleeskuikenbedrijf met 200.000 tot 300.000 kuikens bijna onmogelijk te realiseren

 

Enkele weken geleden stelde de fractie van Groen Drimmelen (VP / D66) kritische vragen over de mogelijke vestiging van een intensief vleeskuikenbedrijf met 200.000 tot 300.000 kuikens. Volgens Groen Drimmelen (VP / D66) moet het onmogelijk zijn dat een bedrijf van deze omvang zich vestigt in het buitengebied van onze blauwgroene gemeente.

 

Uit de antwoorden van het college maken wij op dat het college elke aanvraag behandelt zoals dit door de wet wordt voorgeschreven. Hier zijn wij het uiteraard helemaal mee eens. Een ondernemer moet de mogelijkheid hebben om binnen de wet te ondernemen en uit te breiden, maar gezien het intensieve karakter van deze uitbreiding vindt Groen Drimmelen (VP / D66) dat hier pas op de plaats gemaakt moet worden. Daarnaast is de strekking van de beantwoording, dat het bijna onmogelijk is dat een bedrijf van deze omvang er daadwerkelijk komt. Door de reeds aanwezige wet- en regelgeving, lijkt het haast onmogelijk dat deze vestiging enige kans van slagen heeft.

 

Groen Drimmelen (VP / D66) is dus voorlopig tevreden met de beantwoording van het college. Bij de discussie voorafgaand aan de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied voor de hele gemeente, zullen wij echter zeker inbrengen dat er voldoende waarborgen moeten zijn, dat deze vorm van intensieve veehouderij niet thuishoort in onze blauwgroene gemeente.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal