Groen Drimmelen (VP/D66) voor permanente woningbouw Willibrordusterrein Lage Zwaluwe

Bouw een groene, duurzame wijk met betaalbare woningen!
Tijdens de opinieronde van 5 november bleek dat alle politieke partijen in Drimmelen ongeveer hetzelfde denken over woningbouw op het Willibrordusterrein in Lage Zwaluwe.


Het duurt al veel te lang 

Al in 2016 werd er door de voltallige raad een motie aangenomen met de strekking in gesprek te gaan met initiatiefnemers, welke op het Willibrordusterrein woningbouw voor zowel starters als senioren willen realiseren. In het coalitieakkoord van 2018 is opgenomen om dit terrein in te vullen met (tijdelijke) woningen, in samenhang met het plan ‘Zwaluwe-West’. Voorwaarde is dat er in het totale plan koopwoningen voor senioren worden gerealiseerd. In 2019 heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten voor een mogelijke invulling met tijdelijke woningbouw met een lokale ondernemer.
 
Tijdelijk initiatief van tafel, bouw permanente woningen!
Deze ondernemer heeft de gemeente nu gevraagd af te mogen wijken van het verhuurconcept en om een koopvariant met een doorlooptijd van 30 jaar. Dit wijkt af van de eerder gesloten intentieovereenkomst. Raadslid Tim Eestermans vroeg zich daarom af waarom de gemeente het terrein dan niet zou openstellen voor ook mogelijke andere initiatiefnemers. Piet de Been van het bewonersinitiatief CPO vertelde de raad dat zij nog geen locatie hebben gevonden binnen plan-West. Tim Eestermans: “Betrek deze mensen dus in een vroeg stadium bij de plannen, net als anderen die deze locatie zien zitten.”
 
Bouwen voor starters en senioren
Wat Groen Drimmelen (VP/D66) betreft kiezen we voor permanente woningen voor zowel starters als senioren. De huidige woningnood kan namelijk nog jarenlang aanhouden. Groen Drimmelen (VP/D66) wil dat de woningen betaalbaar zijn, kleinschalig, duurzaam en natuurinclusief. Een parkachtig geheel zodat ook inwoners in de directe omgeving van het plan kunnen profiteren. Tim: ” Ook de uitlaatplaats voor honden willen we graag behouden, ook omdat mensen elkaar hier ontmoeten.”
Ben je geïnteresseerd in politiek, duurzaamheid en natuur? Wil je meedenken over wonen, jeugd, sport, muziek of onderwijs? Of heb je ander onderwerp dat je aan het hart gaat? Praat mee met Groen Drimmelen! 

info@groendrimmelen.nl

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal