Groen Drimmelen (VP/D66): verkoop camping aan de Koning historische blunder.

Groen Drimmelen (VP/D66): eerst visie en dan opnieuw kijken wat te doen met de camping!

Donderdag 22 maart 2012 zal volgens Groen Drimmelen (VP/D66) in de Drimmelense historie worden bijgeschreven als een dag waarop de gemeenteraad een historische blunder heeft begaan. De camping wordt verkocht aan een bedrijf dat boten tot een lengte van 40 meter wil gaan stralen en schilderen. Een activiteit die in een echte industriehaven thuishoort en volgens Groen Drimmelen niet in een jachthaven.

Voorjaar 2011: de raad wordt voorgesteld de camping en de jachthaven in de verkoop te doen om daarmee het financieel risico voor de gemeente te verminderen. De fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) laat weten de camping voor recreatieve doeleinden te willen behouden. Daarbij heeft Groen Drimmelen toen al gezegd pas over een andere invulling na te willen denken als onomstotelijk was vastgesteld dat dit niet haalbaar was.

Het college heeft de raad echter nooit een voorstel voorgelegd waarin concrete resultaten van de gevoerde onderhandelingen met geïnteresseerde partijen zijn vermeld. Het college heeft slechts een voorstel voorgelegd, waarvan het ‘slikken of stikken’ was. Een voorstel dat voor Groen Drimmelen (VP/D66) onaanvaardbaar was.

Groen Drimmelen (VP/D66) is er niet van overtuigd dat alles uit de kast is gehaald om de camping met een recreatieve bestemming te verkopen. Een lijstje met 14 kandidaten is in feite alles wat we te zien hebben gekregen. Enkele geïnteresseerden hebben laten weten zich niet serieus genomen te voelen. Een briefje met de opmerking: “U kunt een bod uitbrengen.” was alles wat een gegadigde heeft ontvangen.

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft er op gewezen dat de vaststelling van de Dorpsvisie Drimmelen moest wachten op de visie op het havengebied. Die visie was in concept klaar, maar nooit aan de raad voorgelegd. Een gemiste kans.

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft er ook op gewezen dat het laatste stukje risicovermindering ook op een andere manier behaald kan worden en dat hiervoor niet een deel van de toeristisch recreatieve ambities op zij gezet hoeft te worden.

De meerderheid van de raad heeft desondanks besloten in te stemmen met het voorstel om het noordelijk deel van het campingterrein te verkopen aan de Koning en om te vormen tot industriegebied. Dit alles om maar zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld uit de transactie te halen.

Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar zeer de vraag. Het bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd. De provincie moet daar nog mee akkoord gaan. Omliggende gemeenten moeten nog instemmen met de vestiging van dit bedrijf in de gemeente Drimmelen. Tenslotte moet ook de gemeenteraad nog met de wijziging van het bestemmingsplan akkoord gaan. Dit alles in de wetenschap dat dit haaks staat op de toekomstvisie van de gemeente Drimmelen en strijdig is met de structuurvisie en alle andere documenten die mede bepalend zijn voor de ruimtelijke invulling.

Een ding is zeker; mocht een wijziging van het bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd die deze ongewenste ontwikkeling mogelijk moet maken; Groen Drimmelen (VP/D66) zal daar niet mee instemmen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal