Groen Drimmelen (VP/D66) tegen sluiting sociaal culturele centra.

Ontmoetingsruimte Klaverblad in Drimmelen blijft ook open

Tijdens
de raadsvergadering van 23 februari heeft Groen Drimmelen (VP/D66) zich sterk
gemaakt voor het openhouden van de sociaal culturele centra in onze gemeente.
Groen Drimmelen (VP/D66) heeft met name stilgestaan bij het voortbestaan van
het Klaverblad als ontmoetingsruimte in het dorp Drimmelen.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven te
onderzoeken of het mogelijk is om de sociaal culturele centra in onze gemeente
te exploiteren met een lagere bijdrage van de gemeente. Als richtbedrag kreeg
het college een bedrag van € 50.000,00 mee.

Uit het onderzoek is gebleken dat het niet haalbaar is om dit bedrag
volledig te realiseren. Op voorstel van het college heeft de raad besloten het
college op te dragen met de exploitanten van de Cour, Plexat en de Mayboom in
overleg te treden om te zien of het bestaande contract kan worden opengebroken,
met als doel de bijdrage van de gemeente te verlagen.

In het voorstel was ook opgenomen dat de exploitatie van het Klaverblad
in Drimmelen zou worden beëindigd. Groen Drimmelen (VP/D66) heeft zich er hard
voor gemaakt dat deze ontmoetingscentra in de kleine kernen zoals Drimmelen in
stand worden gehouden.

Het college heeft daarop de toezegging gedaan in ieder geval niet tot
sluiting over te willen gaan. Goed nieuws dus voor o.a. de inwoners van het dorp
Drimmelen. Het Klaverblad wordt niet gesloten en blijft dus als ontmoetingsplek
voor de vele verenigingen in dit dorp in stand.

Wel zal er gekeken worden naar andere vormen van exploitatie. Is het
mogelijk het Klaverblad open te houden met inzet van vrijwilligers? Zijn er
misschien andere partners te vinden die het Klaverblad in combinatie met andere
accommodaties willen exploiteren? Het zijn vragen die op niet al te lange
termijn een antwoord op zullen leveren. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal