Groen Drimmelen (VP / D66) tegen bestemmingsplan voormalige camping

Schadelijke gevolgen
voor Biesbosch door vestiging De Koning Groep op voormalig campingterrein niet
uitgesloten

Aanstaande donderdag staat tijdens de vergadering van de
gemeenteraad van Drimmelen het “Bestemmingsplan Marinaweg Ongenummerd
Drimmelen” op de agenda. Dit betreft de wijziging van het bestemmingsplan naar
een industrieterrein om het mogelijk te maken dat de De Koning Groep, toonaangevend in straal- en
schilderwerkzaamheden,
zich daar mag gaan vestigen. Een straal- en
schilderbedrijf voor jachten en boten, bijna direct gelegen aan onze prachtige
Biesbosch!

In maart 2012 heeft een meerderheid van de gemeenteraad voor
deze voorgenomen bestemmingsplanwijziging gestemd. Groen Drimmelen (VP / D66)
was daar destijds al mordicus tegen.

Nu het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan
de gemeenteraad blijkt dat er alleen maar méér redenen zijn om tegen de
vestiging van de De Koning Groep te stemmen. Één van die redenen is dat door
géén van de onderzoeken die zijn uitgevoerd, overtuigend wordt aangetoond dat
de vestiging van dit bedrijf geen nadelige gevolgen heeft voor De Biesbosch,
een Nationaal Park én een zogenaamd Natura2000 gebied.

Groen Drimmelen (VP / D66) zal in ieder geval nooit
instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan als er geen onafhankelijk
onderzoek heeft plaatsgevonden waarin zondermeer wordt aangetoond dat er geen
nadelige gevolgen voor De Biesbosch uit voortvloeien.

Namens de fractie van Groen Drimmelen (VP / D66)

Jürgen Vissers

Fractievoorzitter

Lees hier ook een artikel in BN De Stem naar aanleiding van dit onderwerp:

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal