Groen Drimmelen (VP/D66) stelt kritische vragen over mega vleeskuikenbedrijf

31 maart jl verscheen in BN/De Stem een artikel met de volgende kop: “Vleeskuikenbedrijf wil meer ruimte”. In het artikel wordt gesproken over een vleeskuikenbedrijf in Wagenberg dat flink wil groeien. Op de huidige locatie heeft de ondernemer echter geen mogelijkheden tot uitbreiding. Op een andere plek in de gemeente Drimmelen wil het bedrijf groeien naar een vestiging die plek biedt aan 200.000 tot 300.000 vleeskuikens. Het artikel eindigt met de stelling dat de gemeente Drimmelen samen met de ondernemer naar een oplossing zoekt en meedenkt over een nieuwe plek.

 

Wij begrijpen dat een agrarisch ondernemer aan schaalvergroting moet doen om te kunnen voldoen aan uitgebreide regelgeving en om zich te verzekeren van een inkomen. Groen Drimmelen is echter fel tegenstander van dit soort megastallen in het buitengebied van onze blauwgroene gemeente. Daarom heeft de fractie van Groen Drimmelen naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen aan het college:

 

  1. Klopt het dat er een verzoek is binnen gekomen voor of dat er overleg gaande is over de vestiging van een vleeskuikenbedrijf in het buitengebied van de gemeente Drimmelen voor een bedrijf met 200.000 tot 300.000 kuikens?

  2. Hoe past dit binnen het beleid dat we als gemeente op dit gebied voeren? Enkele weken geleden hebben we immers tot een partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied besloten, juist om uitbreiding naar intensieve vestigingen tegen te gaan.

  3. Hoe komt het dat er in het artikel gesproken wordt over het meedenken over een nieuwe plek terwijl ons beleid er op gericht is om intensieve veehouderijen uit ons buitengebied te weren?

  4. In welke oplossingsrichting denkt het college dan toch in dit geval?

  5. Is het college met Groen Drimmelen van mening dat het onmogelijk moet zijn dat er in het buitengebied van onze blauwgroene gemeente agrarische vestigingen van een dusdanige omvang komen? Met andere woorden, bent u net als Groen Drimmelen tegen de komst van dit soort nieuwe megastallen op het gebied van intensieve veehouderij in ons buitengebied?

  6. Ons bestaande beleid is er op gericht dit soort ontwikkelingen tegen te gaan. Kan het college ons in zijn algemeenheid toelichten hoe de verdere procedure in het onderhavige geval gaat lopen?

 

 

Groen Drimmelen (VP / D66)

Gewoon Doen!
Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal