Groen Drimmelen (VP/D66): snel actie voor armoede in onze gemeente.

 Miriam Tiekstra pleit voor samenhang en daadwerkelijke oplossingen. 

 Helaas is uit onderzoek gebleken dat het armoedebeleid in onze gemeente niet het gewenste effect bereikt. Er is geen samenhang met al het andere beleid in onze gemeente. Hierdoor is er geen structurele oplossing voor inwoners in onze gemeente die in armoede leven. Daarom moet er wat Groen Drimmelen (VP/D66) betreft snel naar oplossingen worden gezocht waarmee armoede voorkomen of structureel verminderd kan worden. 
Inhoud:
 Groen Drimmelen wil hierbij veel aandacht voor de jeugd die in armoede leeft. Hierin kan stichting Leergeld een nog grotere rol spelen. Daarnaast willen we dat niet alleen kinderen extra bijdrage krijgen voor sporten en culturele activiteiten: ook alle volwassenen moeten kunnen sporten en meedoen aan culturele activiteiten. Verder willen we meer nadruk op het voorkomen van armoede en zorgen dat werken echt gaat lonen. Wellicht heeft u goede ideeën over het armoedebeleid of over andere zaken die u bezighouden binnen onze gemeente? Kijk op www.groendrimmelen.nl of benader een van onze raadsleden: Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra en Leo Mol. De gegevens staan ook in de gemeentegids en op www.drimmelen.nl

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal