Groen Drimmelen (VP/D66) redt kapel Mayboom Made en gevel Cour Terheijden

“Er is al zoveel moois gesloopt”

Donderdag 6 november 2014 is de gemeentebegroting 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Drimmelen. Een begroting met veel aandacht voor verenigingen, onderwijs, duurzaamheid, samenwerken en maatwerk voor onze inwoners. Gratis geld bestaat niet, en we kunnen elke euro maar één keer uitgaven. Dat betekent: keuzes maken.

Maar binnen al die mooie woorden, moet ook altijd aandacht zijn voor traditie, prachtige gebouwen, cultureel erfgoed, onze gezamenlijke historie. En doordat het college ruim 80 van de 281 gemeentelijke monumenten wil schrappen, bestaat de kans dat er weer meer gaat verdwijnen. En er is al zoveel moois gesloopt……………………..

Met een uiterste inspanning is het Groen Drimmelen (VP/D66) gelukt de kapel van De Mayboom in Made en de gevel van De Cour in Terheijden te behouden. Twee stukjes van gebouwen uit ons verleden die nog staan en die wat ons betreft blijven staan. Stond er nog maar wat meer overeind daar op de oorspronkelijke plek. 

Ondanks tegenstand van het college en de Pvda tijdens de raadsvergadering, stemde een overgrote meerderheid van de gemeenteraad in met onze motie tot behoud van deze twee objecten. Zo blijven de twee mooie stukjes in Made en Terheijden bestaan, ongeacht wie ooit eigenaar van die panden wordt.

Kennis maken met Groen Drimmelen (VP/D66)? Wij vergaderen dinsdag om de 2 weken vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis. Kijk ook op onze website, www.groendrimmelen.nl of stuur ons een mail: info@groendrimmelen.nl. 
Het moet duurzaam, het moet sociaal en daarbij vertrouwen we op de eigen kracht van onze inwoners en verenigingen!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal