Groen Drimmelen (VP/D66) niet gerust op jeugdhulp

In een brief aan het college vraagt Miriam Tiekstra duidelijkheid over onder meer de keuzevrijheid, zorgaanbieders, het persoonsgebonden budget en de communicatie.
Hieronder vindt u de inhoud van de brief en ook een link  naar het artikel in BN De Stem 

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/groendrimmelen-niet-gerust-op-jeugdhulp-1.4567986

JEUGDZORG 

Made, 30 september 2014

Met inachtneming van artikel 37 van het Reglement van Orde, stelt de fractie van Groen Drimmelen (VP / D66) het volgende aan de orde:

De fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) hoort en ziet de berichtgeving over de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten. Die is niet altijd even positief. Wij hebben er altijd vertrouwen in gehad dat Drimmelen dit goed oppakt en dat wij per 1 januari 2015, zover als dat kan, klaar zijn om te starten. Daarnaast komen er positieve geluiden uit de samenwerking binnen de regio West-Brabant-Oost.
Toch wil de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) een aantal concrete zaken helder hebben, mede na vaststelling van het beleidsplan Jeugdhulp,  als het gaat om de komst van de jeugdzorg:

Keuzevrijheid / PGB
1. Hoe zorgen we ervoor dat het gezin ruime keuzevrijheid heeft in het kiezen van de zorgaanbieders?
2. Is inmiddels al bekend hoe het PGB wordt vormgegeven? Hoe wordt de hoogte van het PGB vastgesteld? 
3. Hoe wordt het familiegroepsplan opgenomen in het beleid? In de nieuwe Jeugdwet staat dat families en hun netwerk vanaf 1 januari 2015 het recht hebben om bij problemen eerst zelf een plan te maken en aan te geven wat ze nodig hebben.
Communicatie 
4. Ligt er een communicatieplan om burgers te informeren waar zij terecht kunnen met vragen en meldingen vanaf 1 januari 2015?
5. Ligt er een communicatieplan in geval van crisis? Is er een plan hoe de gemeente omgaat met incidenten?
Inkoop
6. Hoe verloopt het inkoopproces? Is de contractvorming voor 1 november afgerond? 
7. Zijn er afspraken met zorgaanbieders gemaakt om te garanderen dat jeugdigen die op 31 december 2014 jeugdhulp ontvangen of daarop aanspraak hebben, ook vanaf 1 januari 2015 jeugdhulp ontvangen c.q. naar jeugdhulp worden geleid?
Toegang en organisatie
8. Hoe wordt de rol van de huisarts binnen de jeugdzorg geregeld? 
9. Hoe wordt de crisisdienst ingericht?
10. Op welke wijze meten we de kwaliteit van jeugdzorg in onze gemeente? Welke prestatie-indicatoren gaat de gemeente gebruiken?
11. Hoe volgen we het kind na het 18de jaar? Is er nazorg ingericht? Waar gaan deze jongvolwassenen heen? 
Privacy
12. Wat zijn de beleidsregels en afspraken omtrent de omgang met gegevens, het borgen van de privacy en informatieveiligheid?
Financiën
13. Is er een dekking voor mogelijk onverwachte toename in de kosten van dure jeugdhulp?

Namens de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66)
Miriam Tiekstra

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal