Groen Drimmelen (VP/D66): MENSEN HELPEN EN INTEGRATIE!

Drimmelen draagt met AZC “plus” bij aan vluchtelingenvraagstuk 
In de afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad het besluit genomen om in 2017 over te gaan tot het vestigen van een AZC in de gemeente Drimmelen. Ook Groen Drimmelen (VP/D66) stemde in met dit voorstel van het college. Waar we eerder nog vol ingezet hebben op het huisvesten van statushouders (mensen met een verblijfsvergunning), is nu de keuze gemaakt toch voor een AZC te gaan, waarin vluchtelingen zonder status worden opgevangen. Dit vanwege de steeds veranderende problematiek en het moreel appèl vanuit de Provincie (“Pact van Brabant”) om gezamenlijk met onze buurgemeenten een oplossing te zoeken. Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat we verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar wij vinden ook dat er een grote uitdaging ligt rondom het vraagstuk integratie. Door het huisvesten van statushouders zouden we daar op de beste manier aan bij kunnen dragen. Bij een Azc is dat niet vanzelfsprekend. Daarom hebben wij ingebracht dat het hier wel zal moeten gaan om een Azc ”plus”, waarbij vanaf het eerste moment aandacht is voor integratie. Dat betekent taal leren, cultuur, normen en waarden. Groen Drimmelen (VP/D66) wil de geluiden en angsten in de samenleving serieus nemen. Groen Drimmelen (VP/D66) wil echter ook moeilijke beslissingen nemen als dat nodig is. Wij nodigen iedereen daarom van harte uit om mee te denken over de beste manier van een Azc in de gemeenten Drimmelen. Wat ons betreft gaat het daarbij om drie dingen: 1. Mensen helpen 2. Integratie 3. Communicatie Meer weten over onze partij? Kijk op www.groendrimmelen.nl, bezoek onze facebookpagina of benader één van onze raadsleden, Jürgen Vissers, Leo Mol en Miriam Tiekstra. Gegevens staan ook in de gemeentegids. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal